Ajankohtaista

< Takaisin

Oulussa etsitään uudelle lähimmäiskorttelille sisältöä ja toteuttajaa

Oulun kaupunki käynnistää tontinluovutuskilpailun, jonka kohteena on noin 1,5 hehtaarin suuruinen osa Kaijonharjun keskustassa sijaitsevasta korttelista 20. Tontinluovutuskilpailun ydinajatuksina on määritellä asumisen tapoja lähimmäiskortteli-käsitteelle sekä uudenlaiselle hybridikorttelille, joka yhdistää yksityisiä ja julkisia palveluita sekä asumista.

”Etsimme uudenlaista asumisen tapaa, seuraavaa askelta eteenpäin sukupolvikorttelista. Kenttä on vapaa: kilpailuun osallistuva voi määritellä lähimmäiskorttelin käsitteen ja sisällön. Haluamme malleja asuinyhteisöjen jäsenten toistensa huomioimiseen ja tukemiseen sekä yhteisöllisyyden voimistamiseen. Etsimme lisäksi uusia innovaatioita asumiseen ja asuntoihin sekä yksityisten ja julkisten palveluiden uudenlaisia yhdistämis- ja järjestämistapoja. Yksi tavoitteista on myös löytää toimivia ratkaisuja tilojen yhteis- ja monikäyttöisyyteen sekä muunneltavuuteen”, asuntotoimenpäällikkö Jukka Kokkinen yhdyskunta- ja ympäristöpalveluista kuvailee.

Kuvassa kaksi ihmistä katsoo toisiaan silmiin

Yksi osa tontinluovutuskilpailua on uudenlaisen asukastuvan malli, jonka osallistuja esittää osana kilpailutyötään. Työnimellä Asukastupa 2.0 kulkevan tilan tulee integroitua laajemmin Kaijonharjun alueelle, sille tulee kehittää toimintamalli, osoittaa toiminnasta vastaava taho sekä varmistaa tilan monikäyttöisyys erilaisiin yhteisöllisiin toimintoihin.

Kilpailuun voivat osallistua yritykset, järjestöt ja yleishyödylliset yhteisöt. Korttelin länsiosassa sijaitsee kaupungin omistama monitoimitalo, jossa sijaitsevat mm. kirjasto ja nuorisotila. Nämä toiminnot hakevat paikkaa Lähimmäiskorttelin uusista tiloista – uudella tavalla järjestäytyneinä. Rakennuksen itäinen osa puretaan, ja länsiosaan esitetään uudet toiminnot.

”Tavoittelemme monipuolisia asumisen ja asuntojen ratkaisuja sekä monenlaisia asukkaita. Hakijan on mahdollista myös esittää, kuinka korttelia voisi käyttää uusien palveluiden tai tuotteiden kehitysalustana. Tavoitteena on laadukkaampi arki korttelissa ja myös sen ympäristössä”, Kokkinen kertoo.

Kilpailuaika on 1.7.-1.11.2021. Tämän jälkeen kilpailutyöt asetetaan kaupunkilaisten arvioitaviksi. Kaupunki päättää korttelin kehittäjäkumppanista viimeistään helmikuussa 2022. Tämän jälkeen kortteli saa lopullisen muotonsa kaavamuutoksella, ja korttelin toteutus alkaa vuonna 2024. Lähimmäiskortteli tukee Kestävä Kaijonharju -lähiöohjelman mukaista alueen kehittämistä.

 

Lisätietoja:

Yhdyskuntalautakunnan kokouspöytäkirja 8.6.2021 lähimmäiskorttelin luovutuskilpailusta (pöytäkirjan asia §319)

Jakolinkki

Kokousasiakirjat