Ajankohtaista

< Takaisin

Peräti 35 haki uuteen hyvinvoinnin, kotoutumisen ja osallisuudesta vastaavan johtajan virkaan - kaupunginhallituksen päätöksiä 21.11.2022

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 21.11.2022. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1. - 31.10.2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Verojen ja valtionosuuksien sekä rahoituserien määrärahamuutokset TA2022. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Hyvinvointialueelle siirtyvien sopimusten selvityksen täydentäminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Hyvinvoinnista, kotoutumisesta ja osallisuudesta vastaavan johtajan rekrytointiprosessi.

Kaupunginhallitus kutsuu haastateltavaksi alla mainitut hakijat ja päättää, että ensimmäisen vaiheen haastattelut toteutetaan 29.11.2022 viranhaltijoiden Mika Penttilä ja Tuomas Halonen sekä Eezy Oy rekrytointikonsultin toimesta. Viranhaltijat antavat tämän jälkeen esityksen toisen kierroksen haastateltavista. Toisen kierroksen haastatteluryhmään nimetään kaupunginhallituksen pj, valtuuston pj., kaupunginhallituksen ryhmien nimeämät edustajat sekä hyvinvointilautakunnan puheenjohtaja. Viranhaltijoista haastatteluryhmään nimetään Mika Penttilä ja Tuomas Halonen. Soveltuvuusarviointiin valittavat valitaan edellä mainitun haastattelijaryhmän toimesta. Kaupunginhallituksen kokoukseen 19.12.2022 tuodaan esitys virkavalinnasta.  

 

Laukka Pasi, filosofian maisteri
Merilä Soile, terveystieteiden maisteri
Rönkkömäki Sirpa, yhteiskuntatieteen maisteri
Takalo Tuula, psykologian maisteri
Willman Arto, kasvatustieteen tohtori
Tuomikoski Mari, kasvatustieteen maisteri
Piirainen Jukka, teologian lisensiaatti
Nikula Pirjo, terveystieteiden maisteri
Ervasti Outi, hallinto- ja kasvatustieteiden maisteri

 

Haastattelijaryhmään kuuluville luottamushenkilöille maksetaan hallintosäännön 141§ 3.kohdan mukainen palkkio.

 

5. Paikallinen virka- ja työehtosopimus lomarahan määräytymisestä osatyökykyisyystapauksissa. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Uuden jäsenen valinta rakennuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Uuden varajäsenen valinta kaupunginhallitukseen ja uuden jäsenen valintayhdyskuntalautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Uuden jäsenen valinta kaupunginhallitukseen. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Valtuustoaloite, Uudenvuoden ilotulitus järjestettävä vuonna 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Valtuustoaloite, Luontoa päiväkotiin, vastustuskykyä lapsille. Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat