Ajankohtaista

< Takaisin

Suistokaupunkivisio hyväksyttiin - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 26.8.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 26.8.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Infot: Oulu2026 –kulttuuripääkaupunkihakemuksen tilannekatsaus ja hallituksen työllistämisen suunnitelma. Merkittiin tiedoksi.

2. Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564- 2267, Oulunsalon kaupunginosa (Oulunsalonrannan itäosa). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Kaavarunko 564-2360, Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosat, ottoasia. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseensä Tapionrannan alueen nostamisen vaiheeseen kaksi ja muutti esitykseensä kaavarungon kolmivaiheiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Arviointikertomus 2018, vastaukset arviointikertomuksen huomioihin. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginhallitukselle.

5. Vastaus kyselyyn kuntien sote-tuottajaroolista. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Suistokaupunkivisio. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Selvitys Oulun kaupungin kansainvälisestä toiminnasta. Merkittiin tiedoksi.

8. Ero varavaltuutetun tehtävästä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Uuden jäsenen ja varajäsenen valinta johtamisjärjestelmätoimikuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Sami Pikkuaho ja Paula Himanen.

10. Kaupunginhallituksen edustaja Oulun seudun ympäristötoimi liikelaitoksen johtokunnassa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Valtuustoaloite, terveiden elämäntapojen edistäminen kaupungin hallinnossa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Valtuustoaloite, Oulun kaupungin osallistuminen näkyvästi Pride-viikon tapahtumiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Valtuustoaloite, Oulun moskeijan toiminnasta. Kaupunginjohtaja otti asian pois esityslistalta.

14. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - valtuustoseminaari 9.9.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 4.-5.11.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Pohjois-Pohjanmaan maakuntatilaisuus 25.9.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Tasa-arvopäivät 9.-10.10.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Oulun Matkailufoorumi 3.9.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat