Ajankohtaista

< Takaisin

Talousarvio 2020 hyväksyttiin - Oulun kaupunginvaltuuston päätöksiä 9.12.2019

 

Tässä ennakkotiedote kaupunginvaltuuston 9.12.2019 päätöksistä. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Kokouksen tärkeimpänä asiana oli kaupungin talousarvion 2020 hyväksyminen. Samalla valtuusto siunasi paljon mediahuomiota keränneen kaupunkimedia Mun Oulun perustamisen. Valtuutetuista 62 äänesti Mun Oulun perustamisen puolesta. Vastaan äänesti 3 valtuutettua ja 1 äänesti tyhjää. Digitaalinen Mun Oulu –media julkaistaan ystävänpäivänä 14.2.2020. Uuden kaupunkimedian verkko-osoite on www.munoulu.fi.

 

Esityslista osoitteessa: https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-poytakirjat

 

  1. Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2020. Kaupunginvaltuusto hyväksyi kaupunginhallituksen esityksen seuraavin muutoksin:

- Anne Huotarin muutosesitys (numero 2) talousarvioesityksen sivulle 25 hyväksyttiin yksimielisesti.

- Pekka Simosen muutosesitys (numero 5) sivulle 36 hyväksyttiin yksimielisesti.

- Mauno Murtoniemen muutosesitys (numero 14) sivulle 106 hyväksyttiin äänin 54-11. Tyhjää äänesti yksi.

- Risto Päkkilän muutosesitys (numero 16) sivulle 117 hyväksyttiin yksimielisesti.

- Anne Snellmanin muutosesitys (numero 19) hyväksyttiin yksimielisesti. Seuraava lause lisätään sivun 120 seitsemänneksi kappaleeksi: Monimuotoisuutta rakentamisessa lisätään edistämällä puurakentamista.

Muut muutos- ja lisäesitykset hylättiin.

Ponsiesityksistä hyväksyttiin Yrjö Harjun ponsi (numero 1) koskien ikäihmisten ”kulttuurikorttia”. Muut ponnet hylättiin.

2. Taloustiedonanto. Merkittiin tiedoksi.

3. Aterioiden valmistuksen keskittäminen Oulun Tuotantokeittiö Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Verot ja valtionosuudet sekä rahoituserät TA2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Oulun Digi -liikelaitoksen talousarviomuutos 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Oulun kaupungin konsernihallinnon investointiosan talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Yhdyskuntalautakunnan erillisinvestointien määrärahamuutosesitys TA 2019, Kiikelin merikylpylä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Omavelkaisten takausten myöntäminen Oulun Sivakka Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Johtamisjärjestelmän kehittäminen. Merkittiin tiedoksi.

11. Yhteiskuntavastuu Oulun kaupungin tytäryhtiöissä. Merkittiin tiedoksi.

12. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2388, Välivainion kaupunginosa (Kesätie 3). Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Uuden varajäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Paavo Koho.

14. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Teija Ruokamo.

15. Valtuustoaloitteet. Merkittiin tiedoksi.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat