Ajankohtaista

< Takaisin

Talousarvioesitys eteni kaupunginvaltuustolle - kaupunginhallituksen päätöksiä 18.11.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 18.11.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Kaupunginhallitus sai valmiiksi talousarvioesityksensä vuodelle 2020 sekä taloussuunnitelman vuosille 2021-2022 kaupunginvaltuuston käsittelyä varten. Käyttötalousmenoihin kaupunginhallitus teki 200 000 euron menolisäyksen seniorineuvolatoiminnan pilottihankkeen käynnistämistä varten. Pilotti toteutetaan Oulun keskustan alueella vuoden 2020 aikana.

Kaupunginhallitus valtuutti yhdyskunta- ja ympäristöpalvelut laatimaan kriteerit niiden yksityisteiden auraamisesta, jotka eivät ole muodostaneet lain mukaista tiekuntaa. Lisäksi Linnanmaan uimahallin uudisinvestointi päätettiin aloittaa jo tulevana vuonna. Tämä lisää kaupungin investointimenoja 800 000 euroa vuoden 2020 osalta.

Kaupunginhallituksen budjettikäsittely sujui sujuvasti ja yksimielisesti.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Info. Johtamisjärjestelmän kehittäminen. Merkittiin tiedoksi.

2. Johtamisjärjestelmän kehittäminen. Päätösehdotukseen lisättiin seuraava kohta: Pormestarimalliin siirtymisestä vuonna 2025 päättää vuonna 2021 valittava kaupunginvaltuusto. Päätösehdotuksen kolmas kohta muutettiin muotoon: Kaikkia valtuustoryhmiä kuullaan valmistelussa. Näillä muutoksilla päätösehdotus hyväksyttiin.

Lisäksi esittelytekstin loppuun lisättiin virke: Periaatepäätöksen pormestarimalliin siirtymisestä päättää vuonna 2021 aloittava uusi kaupunginvaltuusto vuoden 2021 loppuun mennessä.

3. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020-2024. Asia jätettiin pöydälle.

4. Maankäyttösopimuksen tekeminen Kontinkankaalla, 564-19-11-1, Aapistie 2, Arinan

Kiinteistöt Oy. Asia jätettiin pöydälle.

5. Työterveys Virta Oy:n osakekannan myynnin ja työterveyspalvelujen kilpailutuksen periaatteet. Päätösehdotus hyväksyttiin ja lisättiin seuraava lause: Kilpailutuksen ja uuden palvelutuottajan valinnan jälkeen työterveyshuollon hinta- ja laatutiedot raportoidaan kaupunginhallitukselle vuosittain henkilöstöraportin yhteydessä.

6. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-31.10.2019. Merkittiin tiedoksi.

7. Oulun Digi -liikelaitoksen talousarviomuutos 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Ulkopuolisen osarahoituksen hakeminen Maahanmuuttajien osaamiskeskus -projektille

Euroopan sosiaalirahastosta (ESR). Päätösehdotus hyväksyttiin. Projektin tulokset raportoidaan hankkeen puolessa välissä kaupunginhallitukselle.

9. Uuden varajäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Kaupunginvaltuuston 11.11.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Suomen EU puheenjohtajakauden virallinen oheistapahtuma Oulu Boost Event 2019:

Upscaling Digital Solutions in Cities 10.-11.2019 Oulussa. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Jaana Iso-Hätälä, Latekoe Lawson Hellu, Kati Jurkko, Juha Hänninen, Kyösti Oikarinen, Jarmo Husso, Matias Ojalehto, Kalervo Ukkola, Satu Haapanen, Hanna Haipus ja Veikko Ervasti.

13. Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2022. Kaupunginhallituksen talousarvioesitys ja –suunnitelma 2021-2022 kaupunginvaltuustolle hyväksyttiin.

 

                                

 

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat