Ajankohtaista

< Takaisin

Tuloveroprosenttiin esitetään nostoa Oulussa - kaupunginhallituksen päätöksiä 26.10.2020

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 26.10.2020. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

1. Aiesopimus Työterveys Virta Oy:n osakekaupasta Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Asemakaavan muutos ja asemakaava 564-2380 ja tonttijaot, Limingantullin ja Äimäraution kaupunginosat (Oritkarin kolmioraide). Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Oulun yliopiston keskustakampuksen suunnitteluvaraushakemus tonteille 564-12-35-2, 564-12-35-3, 564-12-35-4, 564-12-35-5 ja tontteihin rajoittuville puistoalueille 564-12-35-0. Kaupunginjohtaja lisäsi päätösesitykseen seuraavan kohdan: Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää, että hakijaosapuolet tekevät jo 31.3.2021 mennessä esityksen, millä tavoin varattu suunnittelualue jaetaan osapuolten kesken vastuualueisiin. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun yliopiston sijoittuminen Raksilan alueelle, valtuutettu Viitasen ym. kirjelmä. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Tapahtuma- ja elämysareenan sijoittuminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

6. Taloyhtiöiden täydennysrakentamishankkeiden sopimuskannustumien myöntämisehdot. Kaupunginjohtaja muutti päätösesityksen muotoon: kaupunginhallitus tarkentaa kannustimien myöntämisen ehtoina pitämiänsä omistajuuden keskittymistä koskevia sisältöjä seuraavasti; Omistajuuden keskittymis- ja rajoittamiskriteeristöä ei jatkossa sovelleta taloyhtiöihin, joiden omistuspohja nojaa luonnollisiin henkilöihin tai kuolinpesiin. Luonnollinen henkilö tai kuolinpesä ei yksinään saa omistaa enemmistöä asunto-osakeyhtiöstä. Lievennysperuste ei koske yhteisöjen tai yhtymien kautta syntynyttä omistusta. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Oulu - konsernin talouden neljännesvuosiseuranta III/2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

8. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen erillissitovuuksien talousarviomuutokset vuodelle 2020. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Asunnottomien sosiaali- ja terveyspalveluiden kehittämishankkeen toteuttaminen. Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Kajaanin kaupungin, Kainuun pelastusliikelaitoksen, Vaalan paloaseman henkilöstönsiirtosopimus 1.1.2021. Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Ylimmän johdon tehtävämuutokset ja konsernihallinnon organisointi. Päätösesitys hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

12. Uuden jäsenen ja varajäsenen nimeäminen seudulliseen joukkoliikennejaostoon, Kempeleen kunnan edustajat. Asia jäi pöydälle.

13. Kaupunginhallituksen ja Business Oulu -liikelaitoksen johtokunnan yhteinen elinvoimakeskustelu 5.11.2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

14. Pohjois-Pohjanmaan maakuntapäivät 2.11.2020. Päätösesitys hyväksyttiin.

15. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

16. Tuloveroprosentin ja kiinteistöveroprosenttien vahvistaminen vuodelle 2021. Keskustelun kuluessa tehtiin muutosesitys, jossa tulosveroprosentiksi esitettiin 20,5. Äänestyksessä kaupunginjohtajan esitys hävisi äänin 7-6. Tulosveroprosentiksi hyväksyttiin 20,5 prosenttia. Muut prosentit hyväksyttiin kaupunginjohtajan esityksen mukaisesti. Asia etenee kaupunginvaltuuston päätettäväksi.

17. Talousarvio 2021 ja -suunnitelma 2022-2023. Asia jätettiin pöydälle.

 

Jakolinkki

Kokousasiakirjat