Ajankohtaista

< Takaisin

Valtuusto päätti Oulun Infra -liikelaitoksen ulkoistamistoimista - kaupunginvaltuuston päätöksiä 22.5.2023

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginvaltuuston päätöksistä 22.5.2023. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat

 

 

1. Valtuuston kyselytunti.

2. Oulun kaupungin tilinpäätös 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Tarkastuslautakunnan arviointikertomus vuodelta 2022. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun kaupungin vuoden 2022 tilinpäätös, tilintarkastuskertomus ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Päätösesitys hyväksyttiin.

5. Sidonnaisuusilmoitukset. Merkittiin tiedoksi.

6. Kaupunginhallitus ilman erillissitovuuksia - talousarviomuutos vuonna 2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

7. Oulun Infra -liikelaitoksen omistajapoliittinen selvitys ja talouden ulkoisen arvioinnin jatkotoimenpiteet.

 

Valtuutettu Mikko Raudaskoski esitti valtuutettu Anna Koskelan kannattamana seuraavan palautusesityksen:

”Kaupunginvaltuusto palauttaa asiakohdan uudelleen valmisteltavaksi sillä periaatteella, että Oulun Infra-liikelaitoksen ja Oulun kaupungin tulee jatkossakin tuottaa kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut omaa toimintaa jalostamalla sekä kehittämällä toimintaa muiden hallintokuntien ja yksityisten palvelutuottajien kanssa. Tämä toteutuu pääsopiajärjestöjen pääluottamusmiesten valmistelemassa vaihtoehdossa kolme. Tästä muodostuisi laaja, ammattitaitoinen tekninen toimiala.

Vaihtoehdossa kolme tilaaja-tuottajamallia tarkastellaan kriittisesti ja tästä vapautuvia henkilötyövuosia (HTV) valjastetaan Oulun Infra- liikelaitoksen kehittämiseen. Tavoitteena saada vahvempi sopimushallinta ja näin esimerkiksi päällekkäisiä kuluja kilpailutuksista saadaan pois.”

Asiasta äänestettiin. Asian käsittelyä jatkettiin äänin 35-32.

 

Asian käsittelyn kuluessa Mikko Raudaskoski teki Anna Koskelan kannattamana seuraavan muutosesityksen:

” Kaupunginvaltuusto päättää, että Oulun Infra-liikelaitoksen ja Oulun kaupungin tulee jatkossakin tuottaa kustannustehokkaat ja laadukkaat palvelut omaa toimintaa jalostamalla sekä kehittämällä toimintaa muiden hallintokuntien ja yksityisten palvelutuottajien kanssa.

Tämä toteutuu pääsopiajärjestöjen pääluottamusmiesten valmistelemassa vaihtoehdossa kolme. Tästä muodostuisi laaja, ammattitaitoinen tekninen toimiala.

Vaihtoehdossa kolme tilaaja-tuottajamallia tarkastellaan kriittisesti ja tästä vapautuvia henkilötyövuosia (HTV) valjastetaan Oulun Infra- liikelaitoksen kehittämiseen. Tavoitteena saada vahvempi sopimushallinta ja näin esimerkiksi päällekkäisiä kuluja kilpailutuksista saadaan pois.”

Asiasta äänestettiin. Vastakkain olivat kaupunginhallituksen pohjaesitys sekä Mikko Raudaskosken muutosesitys. Kaupunginhallituksen pohjaesitys voitti äänin 35-32.

 

Valtuutettu Pekka Hetta esitti Annemari Enojärven kannattamana päätökseen seuraavan ponsiesityksen:

” ”Oulun kaupunginvaltuusto pitää tärkeänä, että kaupunginhallitus saa selvityksen ulkoistuksen vaikutuksista palveluiden laatuun sekä työntekijöiden työhyvinvointiin ja -tyytyväisyyteen. Tarkkailuajankohta voisi olla ulkoistuksen jälkeiset seuraavat kolme vuotta.” Ponsiesityksestä äänestettiin. Ponsi hyväksyttiin äänin 41-13. Kolmetoista valtuutettua äänesti tyhjää.

 

8. Hallintosäännön muuttaminen 1.6.2023. Päätösesitys hyväksyttiin.

9. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2243, Kaukovainion kaupunginosa (Kaukovainionportti). Päätösesitys hyväksyttiin.

10. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2425, Raksilan kaupunginosa (Puu-Raksila, Teuvo Pakkalan koulu). Päätösesitys hyväksyttiin.

11. Asemakaava ja asemakaavan muutos 564-2454, Välikylän kaupunginosa, (Yritysrinne ja Yrityskaarre). Päätösesitys hyväksyttiin.

12. Uuden jäsenen valinta Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Anneli Näppä.

13. Uuden jäsenen valinta hyvinvointi-, kulttuuri- ja liikuntalautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Veli-Matti Holappa.

14. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Aira Lievetmursu. Tarkastuslautakunnan varapuheenjohtajaksi valittiin Marja-Leena Kemppainen.

15. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Asia poistettiin listalta.

16. Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Pekka Ahola.

17. Uuden varajäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Asia poistettiin listalta.

18. Uuden varajäsenen valinta yhdyskuntalautakuntaan. Päätösesitys hyväksyttiin, valittiin Kati Jurkko.

19. Valtuustoaloitteet.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat