Ajankohtaista

< Takaisin

Vastaa Kestävä kirjasto -kyselyyn

Oulun kaupunginkirjastolle on kevään 2020 aikana laadittu kestävän kehityksen toimintasuunnitelma, Kestävä kirjasto 2030 -tiekartta. Tiekartan täydentämiseksi pyydämme nyt ehdotuksia asiakkailta. Tiekartta muodostuu neljästä päätavoitteesta, joita ovat ympäristötietoisuuden edistäminen, ympäristökuormituksen vähentäminen, vastuullinen rakentaminen ja tulevaisuuden kestävä kirjasto sekä kahdesta erityisestä kehittämiskohteesta, resurssiviisas alueellinen kehittämistyö sekä etäkäytäntöjen edistäminen. Erityiset kehittämiskohteet liittyvät kirjaston sisäisen toiminnan sekä Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan kirjastoverkoston toiminnan kehittämiseen. 

Kestävä kirjasto -kyselyssä pyydämme asiakkailta ehdotuksia päätavoitteisiin liittyen. Millaisia keinoja kirjastolla voisi olla tavoitteiden saavuttamiseksi? Mitä kirjaston pitäisi tehdä, jotta tavoitteet saavutettaisiin? Ehdotukset ja ideat kootaan kutakin tavoitetta edustaville apilan lehdille, joista kasvaa kokonainen kestoapila. Kirjasto hyödyntää ehdotuksia mahdollisuuksien mukaan jatkossa tekemässään kestävän kehityksen työssä. 

Osallistu kirjaston ekotyöhön ja vastaa kyselyyn tästä linkistä! Vastauksia pyydetään 28.4.2020 mennessä.  

Kaikkien vastanneiden kesken arvotaan kirjapalkinto. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti. 

Kyselyn järjestää Oulun kaupunginkirjaston hanke Vastuullinen kirjasto ympäristötietoisuuden edistäjänä.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat