Ajankohtaista

< Takaisin

Yksityiselle liikuntapaikkarakentamiselle tukea - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 16.9.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 16.9.2019. Virallinen kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Info 16.9.2019 Vastaanottojen käytännöistä ja isännyyksistä. Merkittiin tiedoksi.

2. Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit Oulussa. Päätettiin, että kaupungin yksityisen liikuntapaikkarakentamisen investointiavustus on 15 % investointihankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiavustuksen kokonaismäärä voi olla korkeintaan 1 miljoona euroa.

3. Koulusihteeripalveluiden tuottaminen tulevaisuudessa, ottoasia. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-31.8.2019. Merkittiin tiedoksi.

5. Oulun kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2019-21. Asia jätettiin pöydälle.

6. Kaupunkistrategian Oulu 2026 toimeenpano, asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen

painopisteet. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Alueellisen toimintarahaohjeen päivitys. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan investointimäärärahan muutosesitys vuodelle 2019, hiukkasmittalaite. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Yhdyskuntalautakunnan muutosesitys TA 2019; maanhankinnan investoinnit ja käyttötalouden tulot. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Liike- ja toimistotonttien varaaminen Kaakkurissa, NREP Oy. Asia jätettiin pöydälle.

11. Arctic Mayors Forum –verkoston perustamisasiakirjan hyväksyminen Akureyrissa Islannissa 10.10.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Uuden varajäsenen valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Pertti Rautiainen.

13. Haukiputaan Jäähalli Oy:n osakkeet Haukiputaan Ahmoille. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 31.10.2019 Ylivieskassa. Otettiin pois listalta.

15. Valtuustoaloite, Erityislapsiperheiden arjen tukeminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

17. Kaupunginvaltuuston 9.9.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Kokousasiakirjat