Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit Oulussa 2019

Päivitetty 15.4.2019

Eduskuntavaalien tulokset

Eduskuntavaalien tulokset Oulun vaalipiirissä (vaalit.fi)

 

Äänestäminen europarlamenttivaaleissa ja eduskuntavaaleissa

Ennakkoäänestys | Kotiäänestys | Laitosäänestys

Vaalipäivät

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä kello 9.00-20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat Oulussa

Nro Alue, Äänestyspaikka, Osoite

1. Pokkinen, Virastotalo Oulu10, Torikatu 10

2. Vanhatulli, Virastotalo Oulu10, Torikatu 10

3. Vaara, Ympäristötalo, Solistinkatu 2

4. Intiö, Intiön hoivakoti, Upseerinkatu 2

5. Nuottasaari, Urheilutalo, Rantakatu 15

6. Limingantulli, Nuottasaaren koulu, Isokatu 94

7. Karjasilta, Ympäristötalo, Solistinkatu 2

8. Höyhtyä, Allinpuiston päiväkoti, Allitie 3

9. Lintula, Snellman-talo, Snellmanintie 2

10. Kaukovainio A, Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4

11. Kaukovainio B, Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4

12. Värttö, Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5

13. Oulunsuu, Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5

14. Knuutila, Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10

15. Maikkula, Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3

16. Madekoski, Madekosken koulu, Konttisentie 100

17. Kiviniemi, Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2

18. Kaakkuri, Kaakkurin koulu, Pesätie 15

19. Metsokangas, Kaakkurin koulu, Pesätie 15

20. Toppilansalmi, Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9

21. Koskikeskus, Tuiran koulu, Koskitie 27

22. Tuira, Tuiran koulu, Koskitie 27

23. Toppila, Merikosken koulu, Kauppaseurantie 2

24. Koskela, Merikosken koulu, Kauppaseurantie 2

25. Välivainio, Tuiran koulu, Koskitie 27

26. Rajakylä, Rajakylän koulu, Ruiskukkatie 4-6

27. Pateniemi, Pateniemen koulu, Sahantie 2

28. Herukka, Pateniemen koulu, Sahantie 2

29. Puolivälinkangas, Paulaharjun koulu, Mielikintie 5

30. Kaijonharju, Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5

31. Linnanmaa, Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5

32. Kuivasjärvi, Kuivasjärven koulu, Karppalantie 1

33. Ritaharju A, Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9

34. Ritaharju B, Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9

35. Laanila, Laanilan koulu, Hintantie 66

36. Myllyoja, Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15

37. Haapalehto, Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15

38. Korvensuora, Talvikankaan koulu, Tuiskutie 11

39. Hönttämäki, Hönttämäen koulu, Ruotukuja 1

40. Hiukkavaara, Hiukkavaaratalo, Tahtimarssi 3

41. Ylikiiminki, Ylikiimingin yhteispalvelupiste, Harjutie 18

42. Martinniemi, Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1

43. Asemakylä, Aseman koulu, Asemakylänraitti 1

44. Haukipudas A, Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20

45. Haukipudas B, Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20

46. Kellon Kiviniemi, Kiviniemen koulu, Uuvenperäntie 4

47. Kello, Kellon koulu, Kylätie 6

48. Alakylä, Alakylän koulu, Huruntie 16

49. Kiiminki A, Kiiminkijoen koulu, Raatintie 9

50. Kiiminki B, Kiiminkijoen koulu, Raatintie 9

51. Jääli, Jäälin koulu, Rivitie 11

52. Yli-Ii, Yli-Iin koulu, Karjalantie 15

53. Oulunsalo A, Kunnantalo, Kauppiaantie 5

54. Oulunsalo B, Kunnantalo, Kauppiaantie 5

55. Salonpää, Salonpään koulu, Keskipiirintie 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään eduskuntavaaleissa 3.-9.4.3019 ja europarlamenttivaaleissa 15.-21.5.2019. Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta riippumatta.

Katso Oulun ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat vaalit.fi -palvelusta

[Siirry sivun alkuun]

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä eduskuntavaaleissa viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00 ja europarlamenttivaaleissa viimeistään 14.5.2019 ennen klo 16.00 hänelle lähetetyssä ilmoituskortissa mainitun kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse tai postin tai sähköpostin välityksellä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö.

Ilmoitus on tehtävä Oulun kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella PL 1, 90015 Oulun kaupunki tai puhelimitse numeroon 044 703 1107 tai sähköpostiosoite kirsti.lehtinen@ouka.fi. Ilmoituslomakkeita on saatavana myös kaupungintalon virastomestareilta.

Laitosäänestys

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kaupungin päätöksellä määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä tai joka on rangaistuslaitoksessa, saa äänestää ennakkoon kyseisessä laitoksessa.

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kyseisessä toimintayksikössä erikseen.

[Siirry sivun alkuun]

Lisää tietoa vaaleista oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolla.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto