Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Valtion panostettava pohjoisen raideyhteyksiin ja Oulun yliopiston perusrahoitukseen

Oulun kaupunki, Oulun yliopisto, Pohjois-Pohjanmaan liitto

Oulu – Pohjoisen kasvun keskus

Valtion panostettava pohjoisen raideyhteyksiin ja Oulun yliopiston perusrahoitukseen

Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun yliopiston rehtori Jouko Niinimäki ja Pohjois-Pohjanmaan liiton maakuntajohtaja Pauli Harju ovat julkistaneet Oulun seudun yhteiset tavoitteet tulevaan hallitusohjelmaan. Oulun seutu haluaa tukea Suomen kestävää kasvua. Pohjoisen kasvun tukeminen edellyttää valtiolta seuraavia toimenpiteitä: Oulun yliopiston perusrahoitusta on lisättävä, Suomen Digiterveys –osaamiskeskus tulee perustaa Ouluun, raideyhteydet on saatava kuntoon, Oulun asemanseutua on kehitettävä, koheesiorahoituksen on tuettava pohjoisen kasvua ja rahoitusta on lisättävä taiteelle ja kulttuurille.

Raideyhteydet kuntoon

Oulun seudun tavoitteena on, että Suomen pääradalla Oulu-Helsinki matkustaminen pystytään tekemään neljässä tunnissa. Oulun ja Limingan välille tulee rakentaa kaksoisraide tukemaan henkilö- ja tavaraliikenteen kehitystä, Oulun sataman lisääntyvää rahtiliikennettä sekä kaupunkiseudun kestäviä liikenneratkaisuja.

Valtion on ensivaiheessa osoitettava riittävä suunnittelumääräraha, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan pääradan Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio parantamisen yleis- ja ratasuunnittelun. Oulusta tulee saada tunnin junayhteydet Kokkolaan, Rovaniemelle ja Kajaaniin. Lisäksi Oulu-Raahe –satama ja Oulun lentokenttä tulee saada osaksi TEN-T-ydinverkkoa.

Oulun asemanseutua tulee kehittää yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n ja Oulun kaupungin kesken.  Koheesiorahoituksen taso tulee säilyä Pohjois- ja Itä-Suomessa merkittävällä tasolla.

”Pohjoisen elinkeinoelämän ja vientiyritysten merkitystä ei saa eikä voi unohtaa tulevassa hallitusohjelmassa”, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala. Pohjoinen rata eli ns. Suomi-rata tulee huomioida hallitusohjelmassa kokonaisuudessaan. Suomi-radan tavara- ja henkilöliikenteen kasvu edellyttää Oulu-Kempele-Liminka -kaksoisraiteen rakentamista sekä Oulun satamaan johtavien maantie- ja raideyhteyksien kehittämistä.  Tätä tukee Euroopan komission ehdotus TEN-T -ydinverkon laajentamiseksi Perämerenkaaren ympäri. ”Koko Suomi-radalla on merkittävä yhteiskunnallinen vaikutus, sillä radan kerrannaisvaikutukset henkilö- ja tavaraliikenteessä ulottuvat jatkoyhteyksien kautta koko maahan.  Pohjois-Suomen asemaa ei ole riittävästi huomioitu perustetuissa raideliikenteen hankeyhtiöissä. Valtion on osoitettava riittävä suunnittelumääräraha, jotta Väylävirasto pääsee nopealla aikataululla aloittamaan koko Helsinki-Tampere-Oulu-Tornio -radan parantamisen yleis- ja ratasuunnittelun. Näin voidaan 2021 hyödyntää Verkkojen Eurooppa –rahoitusta myös pohjoisessa ”, toteaa kaupunginjohtaja Laajala.

Oulun yliopiston perusrahoitusta lisättävä

Valtion tulee investoida uutta luovaan tutkimukseen ja korkeaan osaamiseen. Nyt on tarkistettava yliopistojen perusrahoitus huomioiden ympäröivän yhteiskunnan tarpeet ja tehtävä Oulun yliopiston kohdalla tarvittavat perusrahoituksen lisäykset. Valtion on tuettava Suomen Digiterveys -osaamiskeskuksen perustamista Ouluun.

Pohjoisen kulttuuria ja työllisyyttä tuettava

Oulun yliopisto ja muut oppilaitokset tarvitsevat lisärahoitusta erityisesti ICT-osaajien kouluttamiseen. Lisäksi koko Pohjois-Pohjanmaalla tarvitaan lisärahoitusta taiteen ja kulttuurin tukemiseen. Oulu hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026.

Valtion on panostettava Pohjois-Pohjanmaan taiteen ja kulttuurin rahoittamiseen. Pohjois-Pohjanmaa on jäänyt OKM:n rahoituksessa huomattavasti jälkeen muiden alueiden ja maakuntien rahoituksesta. Lisäksi hallitusohjelmassa on sitouduttava valtion rahoitukseen valitun Euroopan kulttuuripääkaupungin osalta.

Työllisyyden hoito tulee olla yhden toimijan vastuulla ja tiedonkulun esteet pitää poistaa toimijoiden väliltä. Kunnille annetaan mahdollisuus vastata alueensa kasvu- ja työllisyyspalveluista kuntien välisenä yhteistyönä.

Business Finlandin innovaatiorahoitusta on lisättävä 300 miljoonalla eurolla.

Oulun ja Helsingin välisen merikaapelin sekä edelleen Koillisväylän merikaapelin toteutus toisi merkittäviä kasvumahdollisuuksia Suomelle. Lisäksi Suomelle olisi syytä palauttaa kyky kilpailla datakeskusten sijainnista erityisesti pohjoismaisilla markkinoilla. Tämä vaatii muutoksia energiaverotukseen.

 

Lisätiedot:

kaupunginjohtaja Päivi Laajala, Oulun kaupunki

rehtori Jouko Niinimäki, Oulun yliopisto

maakuntajohtaja Pauli Harju, Pohjois-Pohjanmaan liitto

 

Asiakirjat luettavissa:

www.ouka.fi/hallitusohjelmatavoitteet

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto