Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Valtio vauhdittaa asemanseutujen kehittämistä – Oulussa lähdetty rivakasti liikkeelle

Valtiovarainministeriö, Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki:
 

Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä. Valtio laittoi viime keväänä uuden vaihteen päälle asemanseutujen kehittämiseksi, kun hallitus päätti asemanseutujen kehittämisyhtiön perustamisesta kehysriihessä. Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki ovat päässeet kehittämistyössä jo hyvään vauhtiin.

Asema-alueiden kiinteistöjen ja maa-alueiden omistus on usein jakautunut Senaatille, VR:lle ja entiselle Liikennevirastolle eli nykyiselle Väylävirastolle. Tämä on hankaloittanut laajojen kehittämiskokonaisuuksien muodostamista. Asemanseutujen kehittäminen selkeytyy ja saa uudenlaista ketteryyttä, kun niiden omistus siirtyy 22 paikkakunnalla valtion eri toimijoilta Senaatti-kiinteistöjen uudelle tytäryhtiölle Senaatin Asema-alueet Oy:lle.

Oulussa Senaatin Asema-alueet Oy:n ja kaupungin yhteistyö on edennyt tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä mukana olevista kaupungeista pisimmälle.

”Rautatieasemien tienoita kehittävän yhtiön perustaminen on hallitukselta vahva viesti. Valtio laittaa nyt aivan uuden vaihteen päälle asemanseutujen kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Kiinteistökehitysyhtiön toiminnassa huomioidaan kestävän kaupunkikehityksen periaatteet, kuten kohtuuhintainen asuminen ja vähähiilinen rakentaminen”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

”Oulun asemaseudun kehittäminen on erittäin mielenkiintoinen ja Suomenkin mittakaavassa suuri kiinteistökehityshanke. Alueen kehittämistä on visioitu jo aiemmin, mutta nyt omistuksen ja vastuun keskittämisen myötä saadaan työhön selkeyttä ja sujuvuutta. Haluamme olla mukana uudistamassa aluetta tavoitteellisesti ja määrätietoisesti tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa”, totesi Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Mauri Sahi.

”Oulun asemanseutua kehitetään ja rakennetaan yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n ja kaupungin kanssa niin, että asemanseudusta tulee matkakeskuksen lisäksi monipuolinen asumisen, työpaikkojen, palvelujen, tapahtumien ja elämysten keskus. Tämä on erityisen tärkeää Oulun kasvun ja toimivien palveluiden kannalta. Asemanseudun kehittäminen saa lisää vauhtia, kun Senaatin Asema-alueet Oy järjestää vuonna 2020 Oulun kaupungin kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Oulun asemanseudulla on merkitystä ei vain Oulun seudulle vaan koko Pohjois-Suomelle”, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

 

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto