Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 18.3.2019, ennakkotiedote päätöksistä

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Oulu 2026 –tilannekatsaus, luottamushenkilöiden Office 365 –pilvipalveluiden käyttöön siirtyminen ja hankeselvitys kaupungintalon jatkokäytöstä. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin tilinpäätös 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-28.2.2019. Merkittiin tiedoksi.

4. Hyvinvointilautakunnan, sivistys- ja kulttuurilautakunnan ja kaupunginhallituksen talousarviomuutos vuodelle 2019; toimenpiteet alaikäisiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi.

Ojalehto esitti, että asia palautetaan valmisteluun, kunnes valtion rahoituksesta on päätökset ja tuodaan käsiteltäväksi sen sisältöisenä, että toimenpiteet ovat oikeutettuja valtion rahoitettavaksi. Simula kannatti Ojalehdon palautusesitystä. Äänestettiin. Palautusta kannattivat Ojalehto ja Simula, asian käsittelyn jatkamista kannattivat Pitko, Pohjola, Sala, Heikkinen, Huikari, Husso, Vikeväkorva, Raudaskoski, Jurkko-Pylväs, Åman-Toivio, Lappalainen. Äänin 11-2 jatketaan käsittelyä. Simula jätti asiasta eriävän mielipiteen.

Kaupunginjohtaja muutti esitystä siten, että lisättiin päätösesityksen loppuun: Mikäli toimenpiteisiin saadaan valtion rahoitusta, tulee toimielimien hakea vastaavaa talousarviomuutosta toimintakatteeseen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

5. Business Oulu -liikelaitoksen talousarvio ja talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli Oulun kaupungissa. Asia jätettiin pöydälle.  

7. Valtuustoaloite, Turvallisia tiloja ja tekemistä myös joulun pyhinä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Valtuustoaloite, määrärahan lisäys kulttuuripääkaupunkihankkeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Uuden jäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Office 365 -koulutukseen osallistuminen.  Asia otettiin pois listalta.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto