Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 25.3.2019, ennakkotiedote päätöksistä

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Oulun kaupungin yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma v. 2019-21. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotusta siten, että asiakirja lähetettiin lausuntokierrokselle sivistys- ja kulttuurilautakuntaan, hyvinvointilautakuntaan ja yhdyskunta- ja ympäristölautakuntaan. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin, asia tulee myöhemmin uudelleen kaupunginhallitukselle.

2. Oulun kaupungin tilinpäätös 2018. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Yhdyskuntalautakunnan investointimäärärahan muutosesitys vuodelle 2019, Pääliikenneväylät.  Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Kaupunkistrategian toimeenpano, kaupunkistrategian toteuttamisohjelmat ja strategiset kärkihankkeet. Kaupunginjohtaja muutti päätösehdotusta siten, lisättiin kohtaan:

Hyvinvoinnin edistämisen strategiset painopisteet tarkistetaan kevätkaudella 2019 huomioiden Talousarvion 2020 ja – suunnitelman 2021-2022 valmisteluaikataulu. Mahdolliset hyvinvoinnin ja työllisyyden edistämisen strategiset kärkihankkeet esitetään hyväksyttäväksi samassa yhteydessä. Tällaisia ovat esimerkiksi Sote -integraatioselvitys hyvinvointipalveluissa yhteistyössä Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin kanssa sekä terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma ja toimenpideohjelma.

Lisäksi kohtaan Satama-alue lisättiin: plus kolmioraide.

Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

5. Muutoksia eduskunta- ja europarlamenttivaalien vaalitoimielinten kokoonpanoihin. Lisäksi muutettiin:

22. Leevi Karjalainen, tilalle Janika Harju

44 Virpi Hietala, tilalle Ville Pyörälä

6 Kalevi Lämsä, tilalle Tauno Anttonen. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

6. Oulun Nuorten Edustajiston puhe- ja läsnäolo-oikeudesta päättäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli Oulun kaupungissa.

Ojalehto esitti:  

Päätöksen lapsivaikutusten arvioinnin käytöstä muissa, kuin talousarviossa mainituissa yhteyksissä, tekee tarvittaessa toimielimen esittelijä tai lautakunta. Esittelijä sekä lautakunta huomioi päätöstä tehdessään käytettävissä olevan ajan ja muut resurssit. Päätös sisältää kirjauksen lapsivaikutuksen arvioinnin laajuudesta ja/tai tavasta, huomioiden kuntalaisten osallisuus ja kuuleminen. 

Huikari kannatti Ojalehdon esitystä. Äänestettiin. Ojalehdon esitystä kannattivat Ojalehto, Huikari, Isohätälä ja Oikarinen. Esittelijän päätösehdotus voitti äänin 9-4.

Päätösehdotukseen lisättiin yksimielisesti, että kaupunginhallitus tarkastelee ja tarvittaessa päivittää toimintamallia vuonna 2021. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

 

8. Apuvälinetalon osakkeiden ostotarjous. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Toteuttamissopimus ja tontinluovutuksen periaatteet, Puolivälinkangas Menninkäisentie 3. Hakkarainen poistui tämän asian ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2391, Raksilan kaupunginosa. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Asemakaavan muutos ja asemakaava 564-2375 ja tonttijaon muutokset, Perävainion ja Kaakkurin kaupunginosat (Oulunportti ak). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

12. Valtuustoaloite, talouden tasapainotus. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

 

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto