Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 24.6.

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 24.6.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin. 

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Infot: TE-toimiston ja Oulun kaupungin yhteistyö merkittävissä

muutostilanteissa yritysten henkilöstön työllistymisen

edistämiseksi ja Oulun kaupungin ympäristöohjelma. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-31.5.2019. Merkittiin tiedoksi.

3. Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen talousarviot 2020 ja taloussuunnitelmat 2021-2022. Merkittiin tiedoksi.

4. Kehittämishankkeissa käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun Seudun Hyvinvointirahasto Ky:n toiminnan lopettaminen ja jäljellä olevien osakkeiden siirto kehittämisrahastoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Ero Riikka Moilaselle luottamustehtävistä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Uuden varajäsenen valinta konsernijaostoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Uusien jäsenten valinta Oulu2026 –valtuuskuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Harri Kononen ja Jani Törmi.

10. Uuden kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen Business Oulu –liikelaitoksen johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Mikko Raudaskoskea.

11. Uuden kaupunginhallituksen varaedustajan valinta Business Oulun johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Kalervo Ukkola.

12. Uuden kaupunginhallituksen edustajan valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin jäseneksi nimettiin Kalervo Ukkola ja varajäseksi Ville Luotola.

13. Uuden kaupunginhallituksen edustajan valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Paula Himanen.

14. Kaupunginhallituksen edustajan nimeäminen vanhusneuvostoon jäljellä olevaksi valtuustokaudeksi. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Lyly Rajala edustaja ja varalle Jarmo Husso.

15. Rakentamisvelvollisuusajan jatkaminen Torinrannassa, MGP Services Oy, Kiinteistö Oy Torihotelli. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Maankäyttösopimuksen tekeminen Vaaran kaupunginosa, Oulun läänin talousseuran maataloussäätiö. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Maankäyttösopimuksen tekeminen Vaaran kaupunginosa, Kiinteistö Oy Oulun Pakkahuoneenkatu 24. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Toteuttamissopimuksen tekeminen Laanilassa, Hoikantie 8. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Toteuttamissopimuksen tekeminen Välivainion koulun alueella, Kesätie 3. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20. Kaupunginvaltuuston 17.6.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21. Valtuustoaloite, ICT-työtä tekevien työntekijöiden siirtyminen hallinnollisesti Oulun Digi-liikelaitoksen alaisuuteen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

22. Valtuustoaloite, Kaupungin venesatamista taseyksikkö. Päätösehdotus hyväksyttiin.

23. Valtuustoaloite, Kaupunginhallituksen päätöksen tarkentaminen koskien Oulun kaupungin lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallia. Kaupunginjohtaja otti asian pois esityslistalta.

24. Valtuustoaloite, koululaiset metsänistutuksilla ilmastotalkoisiin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

25. Valtuustoseminaari ja arvokeskustelu ikäihmisten palveluista ja arvokkaasta vanhuudesta 9.9.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

26. Kutsunnat 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

27. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Lisälista:

28. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Päätösehdotus hyväksyttiin.

 

9. Yhdyskuntalautakunta 18.6.2019, kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti otto-oikeutta pykälään 381, Kaavarunko 564-2360, Linnanmaan ja Kaijonharjun kaupunginosat.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto