Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 29.4.

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 29.4.2019. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

Kohdat 8, 9, 10, 11 ja 16 otettiin aluksi käsittelyyn.

1. Kauppahallin peruskorjaus. Uusi päätösesitys. "Kaupunginhallitus vahvistaa kauppahallin peruskorjauksen ja toriaittojen muutoksen uudeksi tavoitekustannusarvioksi 5.250.000 euroa ja esittää kaupunginvaltuustolle, että vuodelle 2020 tarvittava määräraha 2.725.000 euroa varataan vuoden 2020 talousarvioon ja valtuuttaa Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen käynnistämään hanke.” Päätösesitys hyväksyttiin.

2. Sosiaali- ja potilasasiamiehen selvitys vuodelta 2018. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

3. Oulu - konsernin talouden neljännesvuosiseuranta I/2019. Merkittiin tiedoksi, edelleen kaupunginvaltuustolle tiedoksi.

4. Valtuustoaloite, prosenttiperiaatteen laajentaminen myös yksityisiin rakennusprojekteihin. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Valtuustoaloite, Oulu pilotoimaan uusia toimintamalleja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2353, Laanilan kaupunginosa (Nokkalan koulu). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2371, Välivainion kaupunginosa (Siirtolantie 10). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Pateniemen koulun vanhempaintoimikunta HAAVE:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoiminnan avustuspäätökseen. Päätös: Kaupunginhallitus hyväksyy Pateniemen koulun vanhempaintoimikunnan HAAVE:n oikaisuvaatimuksen ja kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

9. Kaukovainion kotikouluyhdistys ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen. Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

10. Oulunsalon Kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen (opintomatka Luulajaan). Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päättetäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

11. Saloilan vanhempaintoimikunnan oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen. Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

12. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset syksyllä 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle valtuuston osalta hyväksyttäväksi.

13. Perämerenkaariforumin vuosikokous 9.-10.5.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Kalervo Ukkola, Eeva-Maria Parkkinen ja Jarmo J. Husso.

14. Sosiaali- ja terveysalan Terve-SOS tapahtuma Oulussa 23.- 24.5.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoidenpäätökset. Ei otettu.

16. Oulunsalon kirkonkylän koulun vanhempainyhdistys ry:n oikaisuvaatimus lähidemokratiatoimikunnan avustuspäätökseen (motoristit koulukiusaamista vastaan -tapahtuma). Päätös: Kaupunginhallitus ei ota oikaisuvaatimusta käsittelyyn, vaan kumoaa lähidemokratiatoimikunnan päätöksen 27.2.2019 § 1 ja palauttaa asian uudelleen valmisteltavaksi ja päätettäväksi. Alueellisen toimintarahaohjeen käytännöt on päivitettävä.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto