Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Tarkastuslautakunta sai oululaisilta ehdotuksia työohjelmaan

Tarkastuslautakunta kysyi ensimmäisen kerran oululaisilta ehdotuksia arviointinsa aiheiksi ja sai niitä 55 kappaletta. Lautakunta oli määrästä vaikuttunut.

Kokouksessaan 11.6. tarkastuslautakunta päätti työohjelmastaan 2019–2020 ja sisällytti siihen viisi arviointikohdetta, joilla on selkeä yhteys näihin ehdotuksiin:

  • lastensuojelu
  • lasten ja nuorten pääsy mielenterveyspalveluihin
  • kaupungin työllistämistoimet
  • vanhustenhoidon valvonta
  • rakennetun ympäristön esteettömyys

Aiheiden valmistelu alkaa elokuussa. Lautakunta kerää monipuolisesti tietoa kohteista muun muassa järjestämällä arviointitilaisuuksia, joihin se kutsuu asiantuntijoita ja palveluista vastaavia henkilöitä sekä analysoimalla palvelujen asiakastyytyväisyyttä.

Laajan tiedonkeruun jälkeen lautakunta tekee johtopäätöksiä ja muodostaa kannanottoja palvelujen kehittämistä varten. Arviointityö etenee niin, että Arviointikertomus 2019 tulee kaupunginvaltuustoon käsiteltäväksi toukokuussa 2020.

 

Tutustu myös aiempien vuosien arviointikertomuksiin 

 

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/hallinto