Johtamisjärjestelmä

Oulun kaupungin johtamisjärjestelmä ja toimintamalli

"Oulun kaupungin johtamisjärjestelmä" on asiakirja, jonka tavoitteena on antaa kokonaiskuva Oulun kaupungissa käytössä olevasta johtamisjärjestelmästä ja toimintamallista. 

Oulussa johtamisjärjestelmä sisältää kaupunkikonsernin strategisen ohjausjärjestelmän, luottamushenkilö- ja viranhaltijaorganisaation sekä toimintamallin: "Oulun tapa toimia" -periaatteita. Oulun tapa toimia –toimintamalli sisältää toiminnan ja toimintojen ohjauksen sekä johtamisroolit ja –foorumit, joiden avulla kaupunki organisoi ja johtaa strategisten tavoitteiden toimeenpanoa. Toimintamalli selkeyttää ja yhtenäistää toimintatapoja ja –malleja siten, että resurssit suuntautuvat järkevästi, tehokkaasti ja joustavasti kuntalaisten palvelutarpeisiin. Se yhdistää toiminnan strategisiin tavoitteisiin ja tukee tiedon kulkua.

Organisaation osien tehtävät ja toimivaltasuhteet määritetään Oulun kaupungin hallintosäännössä ja toimielinkohtaisissa jatkodelegoinneissa.