Kaupunginhallituksen kehittämisjaoston esityslistat ja pöyätkirjat - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto Kaupunginhallituksen kehittämisjaosto

Kaupunginhallituksen kehittämisjaoston tehtävät ja toimivalta on kirjattu kaupunginhallituksen johtosäännön 6. pykälään.

Kaupunginhallituksen johtosääntö, pdf

Uusimmat asiakirjat (1.3.2013 alkaen)

Pöytäkirjat 1.3.2013 saakka

Kaupunginhallituksen kehittämisjaoston kokoonpano

  jäsen varajäsen
Puheenjohtaja Riikka Moilanen Anne-Maria Takkula
Varapuheenjohtaja Matti Roivainen, Minna Åman-Toivio
  Veikko Ervasti Janne Hakkarainen
  Tuija Pohjola Timo Autio
  Eero Halonen Jorma Leskelä
  Mikko Raudaskoski Anne Huotari
  Anne Snellman Veijo Väänänen

 

v. 2017 kevään kokoukset

  • 24.1.
  • 14.2.
  • 21.3.
  • 10.5.

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.