Kaupungin henkilöstö

Henkilöstön keski-ikä 2015
 
Oulun kaupungin palveluksessa on n. 11 500 työntekijää, joista naisia on 77,6 %.
 
Henkilöstökustannukset v. 2015 olivat 521,0 miljoonaa euroa.
 
Oulun kaupungin henkilöstötyötä ohjaavat kaupunkistrategia ja henkilöstöohjelma, joka valmistui huhtikuussa 2014.
 
Henkilöstöohjelman tavoitteet
  • Hyvällä johtamisella mahdollistetaan tavoitteiden saavuttaminen.
  • Henkilöstön osaamista kehitetään ja kohdennetaan tarve- ja asiakaslähtöisesti.
  • Henkilöstön työhyvinvointi lisääntyy.
  • Henkilöstön kokonaismäärä ei kasva.
  • Henkilöstöä ohjataan hallinnollisesta työstä asiakaspalvelutyöhön.

Henkilöstökertomus 2015

Arkisto

Henkilöstökertomus 2014

Aiempien vuosien henkilöstöraportit