Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupungintalon remontti ei ala vielä keväällä 2019

Kaupungintalon remontin suunnittelu ja kilpailutukset venyttävät remontin aloitusajankohtaa niin, että purku- ja korjaustyöt pääsevät näillä näkymin alkamaan vasta vuoden 2019 jälkimmäisellä puoliskolla. Lähes koko kaupungintalon henkilöstö on jo muuttanut marraskuun kuluessa väistötiloihin Isokadulla, mutta kokous- ja vieraanvaraisuustoimintoja sekä keittiön toimintoja on ollut määrä jatkaa vuodenvaihteeseen saakka kaupungintalolla.

Nyt kuitenkin remontin aikataulujen tarkennuttua kokous- ja vieraanvaraisuustoiminnot ja keittiön toiminta jatkuvat kaupungintalolla ensi kesään 2019 saakka. Ensi syksyn osalta tilanne tarkentuu kevään kuluessa.

Käytännössä ensi kesään asti jatkuvat kaupungintalolla

  • Serviisin lounasravintolatoiminta Susiteetissa
  • vastaanotot, lounaat ja illalliset ym. vieraanvaraisuus ykköskerroksessa ja juhlasalissa
  • valtuuston, kaupunginhallituksen, lautakuntien ym. toimielinten sekä valtuustoryhmien kokoukset ykköskerroksessa
  • suhdetoiminnan toimisto ja valtuuston puheenjohtajan ja kaupunginhallituksen puheenjohtajan toimistojen toiminnot ykköskerroksessa
  • kaupunginjohtajan tarpeisiin erityisesti maanantaisia kokouspäiviä varten varataan työpiste kaupungintalolta. Kaupunginjohtajan varsinainen toimisto siirtyy kuitenkin joulun alla Isokadulle

Isokadun väistötiloihin ei tule lounastarjoilua ainakaan ennen syksyä 2019, ei myöskään Oulu10:in, kun palvelut löytyvät kaupungintalolta.

 

Lisätiedot:

johtaja Ari Heikkinen, konsernipalvelut, Oulun kaupunki, puh. 0400 700 507

johtaja Jouko Leskinen, Oulun Tilakeskus, puh. 044 703 2510

Jakolinkki