Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 21.1.2019, ennakkotiedote päätöksistä

1. Infot. Merkittiin tiedoksi. Oulu2026 teemat ja eurooppalaisesta ulottuvuudesta, Business Oulu –liikelaitoksen toimenpideohjelma 2019-2026 ja Oulun kaupungin hallitusohjelmatavoitteet.

2. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen 1.1.2019. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutettu päätösehdotuksen kohta:

Kaupunginhallitus päättää: palvelutilojen hankeohjeen mukaisesta hankeselvityksestä, jossa hankkeen arvo yli 5 miljoonaa euroa

Konsernijaosto päättää: palvelutilojen hankeohjeen mukaisesta hankeselvityksestä, jossa hankkeen arvo alle 5 miljoonaa euroa

 (muutetun tekstin lopullinen muotoilu tulee kokouksen pöytäkirjaan)

3. Kiikelin tontinluovutuskilpailu, tonttien varaaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen sähköisen kokouskutsun ja

esityslistan jakelu vuosina 2019-2021. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys 5- vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ja Oulu-lisän ehtojen muutos.

Jenna Simula esitti, että kh hylkää sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesityksen, Matias Ojalehto kannatti. Äänestettiin. Simula 2, päätösehdotus 11. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Lisättiin tiedot Jäälin K-Market (kuten S-Market Kello). Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kv:lle.

9. Uuden jäsenen valinta Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Satu Vesala.

10. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki