Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Eduskuntavaalit ja europarlamenttivaalit Oulussa 2019

Ennakkoäänestys | Kotiäänestys | Laitosäänestys

Vaalipäivät

Eduskuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 14.4.2019 ja europarlamenttivaalit sunnuntaina 26.5.2019. Äänestyspaikat ovat avoinna vaalipäivänä kello 9.00-20.00. Vaalipäivänä äänioikeutettu saa äänestää vain siinä äänestyspaikassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin ja äänioikeutetulle ennen vaaleja postitettuun ilmoituskorttiin.

Äänestyspaikat Oulussa

Nro Alue, Äänestyspaikka, Osoite

1. Pokkinen, Virastotalo Oulu10, Torikatu 10

2. Vanhatulli, Virastotalo Oulu10, Torikatu 10

3. Vaara, Ympäristötalo, Solistinkatu 2

4. Intiö, Intiön hoivakoti, Upseerinkatu 2

5. Nuottasaari, Urheilutalo, Rantakatu 15

6. Limingantulli, Nuottasaaren koulu, Isokatu 94

7. Karjasilta, Ympäristötalo, Solistinkatu 2

8. Höyhtyä, Allinpuiston päiväkoti, Allitie 3

9. Lintula, Snellman-talo, Snellmanintie 2

10. Kaukovainio A, Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4

11. Kaukovainio B, Kaukovainion koulu, Hiirihaukantie 4

12. Värttö, Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5

13. Oulunsuu, Kastellin monitoimitalo, Sairaalanrinne 5

14. Knuutila, Knuutilankankaan koulu, Knuutilankankaantie 10

15. Maikkula, Maikkulan koulu, Jatulikivenkatu 3

16. Madekoski, Madekosken koulu, Konttisentie 100

17. Kiviniemi, Oulunlahden koulu, Fiskarintie 2

18. Kaakkuri, Kaakkurin koulu, Pesätie 15

19. Metsokangas, Kaakkurin koulu, Pesätie 15

20. Toppilansalmi, Kisakentän päiväkoti, Koskitie 9

21. Koskikeskus, Tuiran koulu, Koskitie 27

22. Tuira, Tuiran koulu, Koskitie 27

23. Toppila, Merikosken koulu, Kauppaseurantie 2

24. Koskela, Merikosken koulu, Kauppaseurantie 2

25. Välivainio, Tuiran koulu, Koskitie 27

26. Rajakylä, Rajakylän koulu, Ruiskukkatie 4-6

27. Pateniemi, Pateniemen koulu, Sahantie 2

28. Herukka, Pateniemen koulu, Sahantie 2

29. Puolivälinkangas, Paulaharjun koulu, Mielikintie 5

30. Kaijonharju, Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5

31. Linnanmaa, Kaijonharjun nuorisotalo, Kalevalantie 5

32. Kuivasjärvi, Kuivasjärven koulu, Karppalantie 1

33. Ritaharju A, Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9

34. Ritaharju B, Ritaharjun monitoimitalo, Rita-aukiontie 9

35. Laanila, Laanilan koulu, Hintantie 66

36. Myllyoja, Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15

37. Haapalehto, Myllyojan koulu, Karvarinaukio 15

38. Korvensuora, Talvikankaan koulu, Tuiskutie 11

39. Hönttämäki, Hönttämäen koulu, Ruotukuja 1

40. Hiukkavaara, Hiukkavaaratalo, Tahtimarssi 3

41. Ylikiiminki, Ylikiimingin yhteispalvelupiste, Harjutie 18

42. Martinniemi, Martinniemen koulu, Jokisuuntie 1

43. Asemakylä, Aseman koulu, Asemakylänraitti 1

44. Haukipudas A, Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20

45. Haukipudas B, Jatulin liikuntakeskus, Jokelantie 20

46. Kellon Kiviniemi, Kiviniemen koulu, Uuvenperäntie 4

47. Kello, Kellon koulu, Kylätie 6

48. Alakylä, Alakylän koulu, Huruntie 16

49. Kiiminki A, Kiiminkijoen koulu, Raatintie 9

50. Kiiminki B, Kiiminkijoen koulu, Raatintie 9

51. Jääli, Jäälin koulu, Rivitie 11

52. Yli-Ii, Yli-Iin koulu, Karjalantie 15

53. Oulunsalo A, Kunnantalo, Kauppiaantie 5

54. Oulunsalo B, Kunnantalo, Kauppiaantie 5

55. Salonpää, Salonpään koulu, Keskipiirintie 9

Ennakkoäänestys

Ennakkoäänestys järjestetään eduskuntavaaleissa 3.-9.4.3019 ja europarlamenttivaaleissa 15.-21.5.2019. Ennakkoäänestys on mahdollinen yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa koko maassa kotikunnasta riippumatta.

Katso Oulun ennakkoäänestyspaikat ja aukioloajat vaalit.fi -palvelusta

[Siirry sivun alkuun]

Kotiäänestykseen ilmoittautuminen

Äänioikeutettu, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta kotonaan Suomessa siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen. Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä eduskuntavaaleissa viimeistään 2.4.2019 ennen klo 16.00 ja europarlamenttivaaleissa viimeistään 14.5.2019 ennen klo 16.00 hänelle lähetetyssä ilmoituskortissa mainitun kotikunnan keskusvaalilautakunnalle. Ilmoitus voidaan tehdä puhelimitse tai postin tai sähköpostin välityksellä. Ilmoituksen voi tehdä äänestäjän puolesta myös toinen henkilö.

Ilmoitus on tehtävä Oulun kaupungin keskusvaalilautakunnalle osoitteella PL 1, 90015 Oulun kaupunki tai puhelimitse numeroon 044 703 1107 tai sähköpostiosoite kirsti.lehtinen@ouka.fi. Ilmoituslomakkeita on saatavana myös kaupungintalon virastomestareilta.

Laitosäänestys

Äänioikeutettu, joka on hoidettavana sairaalassa, ympärivuorokautista hoitoa antavassa tai muussa kaupungin päätöksellä määrätyssä sosiaalihuollon toimintayksikössä tai joka on rangaistuslaitoksessa, saa äänestää ennakkoon kyseisessä laitoksessa.

Ennakkoäänestyksen toimittamisesta ilmoitetaan kyseisessä toimintayksikössä erikseen.

[Siirry sivun alkuun]

Lisää tietoa vaaleista oikeusministeriön vaalit.fi -sivustolla.

Jakolinkki