Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Valtio vauhdittaa asemanseutujen kehittämistä – Oulussa lähdetty rivakasti liikkeelle

Valtiovarainministeriö, Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki:
 

Rautatieasemilla ja niiden ympäristöllä on merkittävä rooli tulevaisuuden keskusta-alueiden asumisen, palveluiden ja liikkumisen suunnittelussa ja järjestämisessä. Valtio laittoi viime keväänä uuden vaihteen päälle asemanseutujen kehittämiseksi, kun hallitus päätti asemanseutujen kehittämisyhtiön perustamisesta kehysriihessä. Senaatin Asema-alueet Oy ja Oulun kaupunki ovat päässeet kehittämistyössä jo hyvään vauhtiin.

Asema-alueiden kiinteistöjen ja maa-alueiden omistus on usein jakautunut Senaatille, VR:lle ja entiselle Liikennevirastolle eli nykyiselle Väylävirastolle. Tämä on hankaloittanut laajojen kehittämiskokonaisuuksien muodostamista. Asemanseutujen kehittäminen selkeytyy ja saa uudenlaista ketteryyttä, kun niiden omistus siirtyy 22 paikkakunnalla valtion eri toimijoilta Senaatti-kiinteistöjen uudelle tytäryhtiölle Senaatin Asema-alueet Oy:lle.

Oulussa Senaatin Asema-alueet Oy:n ja kaupungin yhteistyö on edennyt tiiviissä ja hyvässä yhteistyössä mukana olevista kaupungeista pisimmälle.

”Rautatieasemien tienoita kehittävän yhtiön perustaminen on hallitukselta vahva viesti. Valtio laittaa nyt aivan uuden vaihteen päälle asemanseutujen kehittämiseksi tiiviissä yhteistyössä kaupunkien kanssa. Kiinteistökehitysyhtiön toiminnassa huomioidaan kestävän kaupunkikehityksen periaatteet, kuten kohtuuhintainen asuminen ja vähähiilinen rakentaminen”, sanoo kunta- ja uudistusministeri Anu Vehviläinen.

”Oulun asemaseudun kehittäminen on erittäin mielenkiintoinen ja Suomenkin mittakaavassa suuri kiinteistökehityshanke. Alueen kehittämistä on visioitu jo aiemmin, mutta nyt omistuksen ja vastuun keskittämisen myötä saadaan työhön selkeyttä ja sujuvuutta. Haluamme olla mukana uudistamassa aluetta tavoitteellisesti ja määrätietoisesti tiiviissä yhteistyössä Oulun kaupungin kanssa”, totesi Senaatin Asema-alueet Oy:n toimitusjohtaja Mauri Sahi.

”Oulun asemanseutua kehitetään ja rakennetaan yhteistyössä Senaatin Asema-alueet Oy:n ja kaupungin kanssa niin, että asemanseudusta tulee matkakeskuksen lisäksi monipuolinen asumisen, työpaikkojen, palvelujen, tapahtumien ja elämysten keskus. Tämä on erityisen tärkeää Oulun kasvun ja toimivien palveluiden kannalta. Asemanseudun kehittäminen saa lisää vauhtia, kun Senaatin Asema-alueet Oy järjestää vuonna 2020 Oulun kaupungin kanssa suunnittelu- ja tontinluovutuskilpailun. Oulun asemanseudulla on merkitystä ei vain Oulun seudulle vaan koko Pohjois-Suomelle”, toteaa Oulun kaupunginjohtaja Päivi Laajala.

 

Jakolinkki