Kaupunkistrategia Oulu 2020

Tavoitetila

Oulu vuonna 2020

Rohkeasti uudistuva Skandinavian pohjoinen pääkaupunki

Kaupunkistrategia Oulu 2020

Oulun kaupungin arvot ovat: Rohkeus Reiluus Vastuullisuus

Mitä arvot merkitsevät meille?

Rohkeus: Suhtaudumme rohkeasti ja luovasti tulevaisuuteen. Uskallamme muuttaa rakenteita ja suhtaudumme riskinottohaluun myönteisesti ja hyväksymme mahdollisen epäonnistumisen.

Reiluus: Toimimme avoimesti ja otamme toiset huomioon sekä arvostamme kohtuullisuutta ja inhimillisyyttä. Olemme tunnettuja reilusta meiningistä.

Vastuullisuus: Kannamme vastuuta omasta ja läheistemme hyvinvoinnista. Huolehdimme kestävästä elämäntavasta ja toimimme siten, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus tehdä valintoja.

Valtuusto hyväksyi strategian 19.8.2013

Kaupunginvaltuusto hyväksyi kokouksessaan 19.8.2013 Kaupunkistrategia Oulu 2020:n. Kaupunkistrategia sisältää tavoitetilan vuoteen 2020 ja sitä täsmentävät strategiset painopisteet, strategiset linjaukset, niiden onnistumista kuvaavat indikaattorit sekä kaupungin arvopohjan.

Kaupunkistrategia on Oulun kaupunkiyhteisön strategia ja siten se ei ole ainoastaan kaupunkiorganisaation strategia. Kunta organisaationa ei kykene yksin toteuttamaan strategisia tavoitteita. Strategian toteutumisen tekijät

  • Kuntalaiset aktiivisina toimijoina
  • Yritykset, järjestöt ja yhteisöt toiminnan ja palveluiden tuottajina
  • Kaupunki toiminnan ja palveluiden järjestäjänä sekä tuottajana

Strategiaprosessissa Oulu on asemoitu Pohjois-Skandinavian pääkaupungiksi, mikä tarkoittaa vastuuta pohjoisen globaalista kaupungistumiskehityksestä ja toisaalta Euroopan arktisen alueen tieto- ja osaamislähtöisestä kehittämisestä. Erityistä strategian jäsentelyssä on tavoitteiden kääntäminen asiakaslähtöisiksi sekä vaikuttavuustavoitteiden asettaminen, joiden toteutumiseen koko kaupunkiyhteisö voi vaikuttaa. Keskeisinä kaupungin asiakkaina on tunnistettu kuntalaiset elämänkaaren mukaisesti (lapsiperheet, nuoret, työikäiset ja ikäihmiset), yritykset ja yhteisöt sekä kestävä kehitys omana näkökulmanaan.

Oulun strateginen ohjausjärjestelmä perustuu yhteen kaupunkistrategiaan, jonka avulla valtuusto ohjaa koko kaupunkikonsernin toimintaa. Valtuuston rooli strategiaprosessissa on keskeisiä tavoitteita linjaava ja näihin tavoitteisiin konkreettista sisältöä luova.

Tutustu tarkemmin

Kaupunkistrategia Oulu 2020 (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 esittely (pdf)

Skenaariot (pdf)

Kaupunkistrategia Oulu 2020 toteuttamis- ja toimenpideohjelmat

Toimintaympäristö-
­katsaus 2015
(pdf)

 

Lisätietoja:

Strategiapäällikkö Kari-Pekka Kronqvist

kari-pekka.kronqvist(at)ouka.fi
p. 044 703 1257

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 11.3.2019, ennakkotiedote päätöksistä

Esityslista:

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Infot: Lapsivaikutusten arvioinnin toimintamalli, MDI:n väestöennuste 2040 ja analyysi sekä FCG:n toteuttaman, Kuntapalvelut Oulussa v. 2018 –selvityksen tulokset. Merkittiin tiedoksi.

3. Ero Mikko Salmelle luottamustehtävistä ja uusien luottamushenkilöiden valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Uuden lautamiehen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustoon.

5. Uuden jäsenen valinta tarkastuslautakuntaan ja varapuheenjohtajan nimeäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Uuden jäsenen valinta valtuustoryhmien puheenjohtajien toimikuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Henkilöstötoimikunnan kokoonpano toimikaudella 2018 - 2021, muutokset kokoonpanoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Vaalilautakunnat ja -toimikunnat eduskunta- ja europarlamenttivaaleissa 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin päivitetyn liitteen mukaisesti, liite päivittyy. Eero Lehtonen pois uusi nimi tulee tilalle ja Seppo Pernun tilalle Jukka Yrjönheikki.

9. Oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 4.2.2019 § 25. Huikari ja Ojalehto poistuivat tämän asiakohdan ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Oikaisuvaatimus Konsernipalvelut -yksikön johtajan päätöksestä 11.1.2019 § 1. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Toimintasuunnitelma valokuituinfrastruktuurin kehittämiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Yhdyskuntalautakunnan muutosesitys erillisinvestointeihin 2019, Välimaan kiertotalousalue. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

13. Yhdyskuntalautakunnan käyttötalouden muutosesitys TA 2019, Maankäyttösopimustulojen lisäys. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

14. Työllisyyttä edistävien projektien kuntarahoituksen myöntämisperusteet vuodelle 2019. Pohjola poistui tämän asiakohdan ajaksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Avustuksen hakeminen Kaupunkivesien kunnostushankkeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Oulun seudun markkinointi 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564-2372, Kiimingin kaupunginosa (Urheilutie, Kiimingin koulukampus). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

18. Toteuttamissopimuksen tekeminen Välivainiolla, Siirtolantie 10. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit Oulussa. Otettiin pois listalta, asiaan palataan myöhemmin.

20. Hyvinvointilautakunnan, kaupunginhallituksen ja sairaanhoitopiirin hallituksen yhteisseminaari integraatioselvityksestä 4.4.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

21. Kuutoskaupunkien luottamushenkilöjohdon tapaaminen Oulussa 6.-7.6.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin kaupunginhallituksen jäsenet, kaupunginvaltuuston puheenjohtajisto ja lautakuntien puheenjohtajat.

22. Kaupunginvaltuuston 25.2.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

23. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

24. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

 

Jakolinkki