Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunta Liikelaitos Oulun Serviisin johtokunta

Liikelaitos Oulun Serviisin johtokuntana toimii 1.6.2017 alkaen Liikelaitosten johtokunta

Kokouspäivät
kevätkausi 2017

26.1.
23.2.
27.4.
21.6.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.