Luottamushenkilöiden koulutus - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Kaupunginvaltuutettujen koulutus ja perehdyttäminen 2017 Kaupunginvaltuutettujen koulutus ja perehdyttäminen 2017

Kaupunginvaltuutettujen koulutuksen tavoitteena on luoda edellytykset toimia luottamushenkilönä Oulun kaupungissa. Tavoitteena on perehtyä Oulun kaupunkikonsernin johtamis-, suunnittelu- ja päätöksentekomenettelyihin.

Koulutuksessa käydään läpi eri toimijoiden roolit, tehtävät, vastuut ja toimintatavat

sekä kunnallisjuridiikan keskeisimmät asiat luottamushenkilön näkökulmasta.

Siinä annetaan perustiedot myös mm. Oulun kaupungin tehtävistä ja rooleista, johtamisesta, omistajaohjauksesta, organisaatiosta ja sen toiminnasta, strategiatyöstä, kansainvälisyydestä, kuntalaisten osallisuus- ja vaikuttamismahdollisuuksista. 

 

Koulutuksen ohjelma (pdf)

Oulun kaupungin toimialojen esittely
 

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/valtuustokoulutus