Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista asukasilloista, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015-2018 –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien lisääminen. Hanke kehittää sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, kunnan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä kestävää kumppanuutta kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.

Ajankohtaista

< Takaisin

Tietosuoja-asetus toi muutoksia pöytäkirjojen näkymiseen Oulun kaupungin verkkosivuilla

Oulun kaupungin verkkosivuilta osoitteesta ouka.fi on poistettu kaikki ajankohtaa 1.6.2017 vanhemmat toimielinten pöytäkirjat. Poiston syyt ovat juridiset. Pöytäkirjat jouduttiin poistamaan, koska kuntalaki edellyttää poistamaan pöytäkirjoista henkilötiedot muutoksenhakuajan jälkeen. Koska toukokuussa voimaan astunut tietosuoja-asetus laajensi henkilötiedon käsitettä, oli julkisesta verkosta poistettava nyt myös sellaisia tietoja, jotka ovat aiemmin saaneet olla näkyvillä. 

Henkilötiedoiksi määritellään kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon. Henkilö voidaan siis tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron perusteella.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan takautuvasti, eli se vaikuttaa myös vanhojen asiakirjojen esillä pitämiseen. Jatkossa pöytäkirjoista poistetaan muutoksenhakuajan päätyttyä ne pykälät, jotka sisältävät henkilötietoja.

Jotta kuntalaisten olisi jatkossakin mahdollisimman vaivatonta saada tietoja asioista ja päätöksistä, jotka ovat julkisia mutta joita ei voi lainsäädännön vuoksi julkaista verkkosivuilla, kehitetään Oulun kaupungin sähköisiin asiakirjoihin kohdistuvaa tietopalvelua.
Tähän liittyvän sähköisen järjestelmän hankinta käynnistyy syksyllä.

Toistaiseksi kuntalaiset saavat tietoa vanhoista päätöksistä esittämällä tietopyynnön kaupungin kirjaamon kautta (kirjaamo(at)ouka.fi, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, puh. 08 55840636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä sekä pyytäjän yhteystiedot.

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu