Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista asukasilloista, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015-2018 –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien lisääminen. Hanke kehittää sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, kunnan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä kestävää kumppanuutta kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 21.1.2019, ennakkotiedote päätöksistä

1. Infot. Merkittiin tiedoksi. Oulu2026 teemat ja eurooppalaisesta ulottuvuudesta, Business Oulu –liikelaitoksen toimenpideohjelma 2019-2026 ja Oulun kaupungin hallitusohjelmatavoitteet.

2. Kaupunginhallituksen jatkodelegoinnin muuttaminen 1.1.2019. Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

Muutettu päätösehdotuksen kohta:

Kaupunginhallitus päättää: palvelutilojen hankeohjeen mukaisesta hankeselvityksestä, jossa hankkeen arvo yli 5 miljoonaa euroa

Konsernijaosto päättää: palvelutilojen hankeohjeen mukaisesta hankeselvityksestä, jossa hankkeen arvo alle 5 miljoonaa euroa

 (muutetun tekstin lopullinen muotoilu tulee kokouksen pöytäkirjaan)

3. Kiikelin tontinluovutuskilpailu, tonttien varaaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Oulun Tilapalvelut -liikelaitoksen sähköisen kokouskutsun ja

esityslistan jakelu vuosina 2019-2021. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesitys 5- vuotiaiden maksuttomaan varhaiskasvatuksen kokeiluun ja Oulu-lisän ehtojen muutos.

Jenna Simula esitti, että kh hylkää sivistys- ja kulttuurilautakunnan lisämäärärahaesityksen, Matias Ojalehto kannatti. Äänestettiin. Simula 2, päätösehdotus 11. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Yleiset ennakkoäänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Lisättiin tiedot Jäälin K-Market (kuten S-Market Kello). Muutettu päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Vaalipäivän äänestyspaikat vuoden 2019 eduskuntavaaleissa ja europarlamenttivaaleissa. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen ja sivistys- ja kulttuurilautakunnan varajäsenen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kv:lle.

9. Uuden jäsenen valinta Oulun seudun ympäristötoimen liikelaitoksen johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Satu Vesala.

10. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu