Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista asukasilloista, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Kuntalaislähtöinen kaupunkikehittäminen 2015-2018 –hankkeen tavoitteena on 15-29-vuotiaiden sosiaalisen osallisuuden ja yhteiskuntavalmiuksien lisääminen. Hanke kehittää sosiaalisen innovoinnin mahdollisuuksia, kunnan palvelutuotannon asiakaslähtöisyyttä sekä kestävää kumppanuutta kaupunkiorganisaation ja 3. sektorin toimijoiden välille.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallitus 4.2.2019, ennakkotiedote päätöksistä

1. Asemakaavan muutos 564-2334, I kaupunginosa (Isokatu 5). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustoon.

2. Kutsu älykkään liikkumisen seminaariin Oulussa 18.3.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Kutsu Pohjois-Suomen EU:n ohjelmakauden 2021-2027 valmistelun sidosryhmätilaisuuteen. Päätösesitys hyväksyttiin.

4. Oulun kaupungin osallistuminen Uuden sukupolven organisaatiot ja johtaminen USO 5 -verkostoprojektiin 2019- 2020. Merkittiin tiedoksi.

5. Kuntapäättäjien näkemyksiä päätöksentekoilmapiiristä, ARTTU2 päättäjäkysely. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Oulun Digi -liikelaitoksen johtokunnan sähköisen esityslistan jakelu vuosille 2019-2021. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulun kaupunkikonserni luopuu turpeen energiakäytöstä nykyisten turvesoiden ehtyessä.

Jaana Isohätälä esitti, että asia palautetaan uudelleen valmisteltavaksi siten, että aloitteeseen valmistellaan myönteinen vastaus. Jenni Pitko kannatti. Äänestettiin, Isohätälän esitystä kannattivat Heikkinen, Pohjola, Salmi, Pitko, Isohätälä. Alkuperäinen päätösehdotus voitti 8-5.

Isohätälä esitti päätösehdotukseen lisäystä: kh edellyttää, että ympäristöohjelman hyväksymisen yhteydessä tai jälkeen kaupunki ja Oulun Energia valmistelevat suunnitelman siitä, kuinka turpeen energiakäytöstä voidaan luopua vuoteen 2040 mennessä. Hilkka Haaga kannatti. Äänestettiin. Isohätälän muutettua päätösehdotusta kannattivat Heikkinen, Isohätälä, Pitko, Salmi, Pohjola, Haaga, Raudaskoski. Muutettu päätösesitys hyväksyttiin äänin 7-6.

8. Vastaus Oulun Nuorten Edustajiston vaikuttamismahdollisuuksien parantamista koskevaan valtuustoaloitteeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

9. Vastaus hävikkiruokajakelun järjestämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen ja kuntalaisaloitteeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Vastaus puhekoulutuksen järjestämistä koskevaan valtuustoaloitteeseen.

Simula esitti, että asia palautetaan käsittelyyn. Isohätälä kannatti palautusesitystä. Äänestettiin: Simulan esitystä kannattivat Pohjola, Salmi, Pitko, Isohätälä, Simula, Husso, Åman-Toiviö, Raudaskoski, Huikari. Pohjaesitystä kannattivat Oikarinen ja  Heikkinen.

Asia palautettiin äänestyksen jälkeen äänin 10-2 (yksi oli poissa äänestyksen aikana).

11. Vastaus valtuustoaloitteeseen kaupungin organisaatiokuvausten yhdenmukaistamisesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Vastaus valtuustoaloitteeseen: Oulu pilotoimaan uusia toimintamalleja sisäilmaongelmien ratkaisemiseksi. Asia otettiin pois listalta.

13. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

14. Kaupunginvaltuuston 28.1.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

15. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

16. (ei vielä julkinen asia)

17. Määräaikaisen johtamisjärjestelmätoimikunnan perustaminen. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin

Huikari, varalla Kolmonen

Husso, varalla Heikkinen

Raudaskoski, varalla Haaga

Pohjola, varalla Sirviö

Isohätälä, varalla Pitko

Simula, varalla Vuorio

 

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu