Osallistu ja vaikuta

Oulussa tavoitteena on, että kaikki kokevat tulevansa kuulluiksi ja ymmärretyiksi ja kaikilla on samat mahdollisuudet toimia, osallistua ja vaikuttaa asuinalueellaan sekä koko kaupungissa.

Voit vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Lisäksi sinulla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia. Voit muuan muassa tehdä aloitteita, vastata kyselyihin, antaa palautetta, osallistua oman asuinalueesi tapahtumiin sekä ottaa yhteyttä luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin. 

Vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2019–2021 ohjaa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa. Vuorovaikutussuunnitelma edistää kaupungin ja kuntalaisten sekä kaupungin ja sidosryhmien välistä vuorovaikutusta.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu kokeilee palvelualoitetta

Oulun kaupunki on päättänyt kokeilla palvelualoitetta kuluvan valtuustokauden 2017–2021 loppuun saakka.

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan palvelun kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat.

Palvelualoitteen jättäjä esittää haasteessaan tarkoin yksilöidysti, muun muasssa laskelmin, miten kyseessä oleva palvelu tai osa siitä voidaan tuottaa nykymallia laadukkaammin ja/tai edullisimmin.

Palvelualoite on julkinen ja vireille tulleet palvelualoitteet ja niiden vastaukset julkaistaan. Ohjeet aloitteet tekemiseen, niiden käsittely sekä tehdyt aloitteet ja niiden vastaukset löytyvät palvelualoitteen verkkosivuilta.

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu