Osallistu ja vaikuta

Kuntalainen voi vaikuttaa kaupungin asioihin äänestämällä joka neljäs vuosi järjestettävissä kunnallisvaaleissa. Tämän lisäksi kuntalaisilla on monia muita osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksia, kuten aloitteiden tekeminen, palautteen antaminen, yhteyden ottaminen luottamushenkilöihin ja viranhaltijoihin sekä osallistuminen yleisötilaisuuksiin, kyselyihin ja keskusteluun.

Kuntalaisvaikuttaminen ja yhteisötoiminta tukee kuntalaisten osallisuutta ja vaikuttamista. Tavoitteena on Oulu, jossa jokainen voi osallistua ja vaikuttaa asuinalueensa ja koko kaupungin yhteisten asioiden valmisteluun ja päätöksentekoon. Yhteisötoiminnan alta löydät lisätietoja alueellisista asukasilloista, asukastuvista sekä asukasyhteisöistä.

Lasten ja nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen kehittäminen on yksi Oulun kaupungin painopistealueista. Kaupungin organisaatiossa toiminta on sivistys- ja kulttuuripalveluiden organisoimaa.

Vuorovaikutussuunnitelma vuosille 2019–2021 ohjaa osallisuutta ja vaikuttamista Oulussa. Suunnitelmassa esitellään kaupungin osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet sekä vuorovaikutusta kehittävät tavoitteet ja toimenpiteet.

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulu kokeilee palvelualoitetta

Oulun kaupunki on päättänyt kokeilla palvelualoitetta kuluvan valtuustokauden 2017–2021 loppuun saakka.

Palvelualoitteella tarkoitetaan kunnan jäsenille annettua mahdollisuutta tehdä aloite kunnan toimialaan kuuluvan palvelun kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta niin, että palvelun laatu ja kustannustehokkuus paranevat.

Palvelualoitteen jättäjä esittää haasteessaan tarkoin yksilöidysti, muun muasssa laskelmin, miten kyseessä oleva palvelu tai osa siitä voidaan tuottaa nykymallia laadukkaammin ja/tai edullisimmin.

Palvelualoite on julkinen ja vireille tulleet palvelualoitteet ja niiden vastaukset julkaistaan. Ohjeet aloitteet tekemiseen, niiden käsittely sekä tehdyt aloitteet ja niiden vastaukset löytyvät palvelualoitteen verkkosivuilta.

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osallistu