Osallistuva budjetointi - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa vuonna 2022 oululaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 70 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen.

Oulun kaupungin osallistuvan budjetoinnin äänestys on käynnissä 16.5.-29.5.2022. Äänestyksessä oululaiset päättävät, mihin asukkaiden ideoista laadittuihin ehdotuksiin osallistuvan budjetoinnin summa käytetään. Äänestystulosten perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ehdotukset.

Äänestyksessä mukana oleviin ehdotuksiin voi tutustua Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi), jossa myös äänestys tapahtuu. 

Äänestää voivat kaikki tänä vuonna 13 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat oululaiset. 

Tarkemmat äänestysohjeet ovat Osallistu Oulu-sivustolla (osallistu.ouka.fi).

Oululaisilta kerättiin ideoita oman alueensa ja koko kaupungin kehittämiseksi tammi-helmikuun aikana Osallistu Oulu-sivustolla. Ideointiaikana asukkaat jättivät 237 ideaa. Ideoita käsiteltiin ja jatkokehitettiin kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa

 

Mikä on osallistuva budjetointi? 

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Osallistuva budjetointi on Suomessa ja kansainvälisesti vahvistuva tapa mahdollistaa asukkaiden aikaisempaa laajempi osallistuminen kaupungin resursseista päättämiseen. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu Oulussa vuodesta 2018.

 

 

Osallistu Oulu -logo

Lisätietoja

Osallistu Oulu -sivusto: osallistu.ouka.fi

Mikko Salmi
viestintäjohtaja
p. 040 482 3223

Anne Kippola
vuorovaikutussuunnittelija
p. 044 703 1253

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osbu