Osallistuva budjetointi

Osallistuvassa budjetoinnissa vuonna 2023 oululaiset ideoivat, suunnittelevat ja äänestämällä päättävät, miten 70 000 euroa käytetään oululaisten hyvinvoinnin parantamiseen. 

Oululaiset antoivat 178 ideaa Oulun viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden parantamiseksi osallistuvan budjetoinnin ideointiaikana. Ideoita oman alueen ja koko kaupungin kehittämiseksi oli mahdollista tehdä verkossa Osallistu Oulu -sivustolla 30.1.–12.2. välisenä aikana. 

Kaikkiin annettuihin ideoihin voi tutustua Osallistu Oulu -sivustolla. 

Ideahaun jälkeen kaikki toteuttamiskelpoiset ideat jatkokehitetään äänestysehdotuksiksi yhdessä kaupungin asiantuntijoiden ja eri toimijoiden kanssa. Kaupunki myös vastaa sivustolla kaikkiin annettuihin ideoihin käsiteltyään ideat.

Myöhemmin keväällä oululaiset äänestämällä päättävät, mitkä ideat kaupunki toteuttaa. Äänestyksen jälkeen tuloksen perusteella kaupunki toteuttaa eniten ääniä saaneet ideat, jotka mahtuvat 70 000 euron budjettiin.

 

Mikä on osallistuva budjetointi? 

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista. Osallistuvan budjetoinnin tavoitteena on lisätä asukkaiden vaikuttamis- ja osallistumismahdollisuuksia sekä lisätä asukkaiden ja kaupungin yhteistä vuoropuhelua.

Osallistuva budjetointi on Suomessa ja kansainvälisesti vahvistuva tapa mahdollistaa asukkaiden aikaisempaa laajempi osallistuminen kaupungin resursseista päättämiseen. Osallistuvaa budjetointia on toteutettu Oulussa vuodesta 2018.

 

 

Osallistu Oulu -logo

Lisätietoja

Osallistu Oulu -sivusto: osallistu.ouka.fi

Maija Karvosenoja
vuorovaikutussuunnittelija
p. 044 703 1253

sähköpostit: etunimi.sukunimi@ouka.fi

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/osbu