Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunta Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunta

Oulun Konttorin luottamushenkilöelimenä toimii Oulun Konttori liikelaitoksen johtokunta. Johtokunta vastaa liikelaitoksen toiminnasta ja kannattavuudesta kaupunginvaltuuston määrittämien toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden sekä tuottovaatimusten mukaisesti. Johtokuntaan kuuluu viisi varsinaista jäsentä ja yhtä monta henkilökohtaista varajäsentä.

Uusimmat asiakirjat (1.3.2013 alkaen)

 

 

Esityslistojen, pöytäkirjojen ja liitteiden katseluun voit tarvita työasemallesi Word, Excel ja Adobe Acrobat -ohjelmat. Jos työasemallesi ei ole asennettu näitä ohjelmia, voit ladata  ilmaiset katseluohjelmat työasemallesi. Katso Ohjeet.

Kokouspäivät v. 2016

  • 27.1.
  • 24.2.
  • 21.4.
  • 25.5.
  • 22.6.
  • 17.8.
  • 29.9.
  • 23.11.
  • 14.12.

 

Pöytäkirjat julkaistaan internetissä mahdollisimman pian kokouksen jälkeen ja ne voivat olla tarkastamattomia. Internetissä julkaistavat pöytäkirjat eivät ole juridisesti virallisia pöytäkirjoja ja ne saattavat joiltakin osin poiketa sisällöltään ja muodoltaan virallisesti allekirjoitetuista ja tarkastetuista pöytäkirjoista.

Pöytäkirjaotteita muutoksenhakuohjeineen voi pyytää toimielimen pöytäkirjanpitäjän kautta tai sähköpostilla osoitteesta kirjaamo@ouka.fi.