Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Linnanmaan uimahallin hankeselvitys hyväksyttiin - kaupunginhallituksen päätöksiä 12.8.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 12.8.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Info: Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma. Merkittiin tiedoksi.

2. Linnanmaan uimahallin hankeselvitys. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi kaupunginhallitus asetti hankkeelle tavoitekustannusarvion, jossa rakennuskustannuksen toteutuisivat korkeintaan 90 prosenttisesti.  Päätös lähetettiin edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Ympäristöohjelma 2026 - kohti hiilineutraalia Oulua. Asia jätettiin pöydälle.

4. LapIT Oy:n osakkeen myynti. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Maankäyttösopimuksen tekeminen Värtössä, 564-23-13-1, Valurinkuja 1, Asunto Oy Jokivärttö. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Uuden varajäsenen valinta yhdyskuntalautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Uuden jäsenen valinta nuorisovaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset