Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kohti hiilineutraalia Oulua - Ympäristöohjelma 2026 hyväksytty, Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 19.8.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 19.8.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

 

1. Infot: Kaupunkisuistovisio ja selvitys kuntien Sote-tuottajaroolista, kyselyyn vastaaminen. Merkittiin tiedoksi.

2. Hallintokuntavaiheen yhteenveto talousarvio 2020 ja taloussuunnitelma 2021-2022. Merkittiin tiedoksi.

3. Oulu-konsernin talouden neljännesvuosiseuranta II/2019. Merkittiin tiedoksi.

4. Oulun kaupungin vuorovaikutussuunnitelma v. 2019-21. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Ympäristöohjelma 2026 - kohti hiilineutraalia Oulua. Päätösehdotus hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin liittää asiakirjaan jo kaupunkitasolla hyväksytyt ympäristötavoitteet ja niihin mahdollisesti liittyvät mittarit.

6. Avara Oy:n osakkeiden ostotarjous. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Uuden käräjäoikeuden lautamiehen valinta. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Ero varavaltuutetun tehtävistä. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Valtuustoaloite, Kaupunginhallituksen päätöksen tarkentaminen koskien Oulun kaupungin lapsivaikutusten arvioinnin toimintamallia. Päätösehdotus hyväksyttiin.

10. Valtuustoaloite, Pikisaarentilat. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

12. Oikaisuvaatimus katu-ja viherpalveluiden tehtäviä koskevaan päätökseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset