Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Yksityiselle liikuntapaikkarakentamiselle tukea - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 16.9.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 16.9.2019. Virallinen kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Info 16.9.2019 Vastaanottojen käytännöistä ja isännyyksistä. Merkittiin tiedoksi.

2. Yksityisen liikuntapaikkarakentamisen säännöt ja kriteerit Oulussa. Päätettiin, että kaupungin yksityisen liikuntapaikkarakentamisen investointiavustus on 15 % investointihankkeen kokonaiskustannuksista. Investointiavustuksen kokonaismäärä voi olla korkeintaan 1 miljoona euroa.

3. Koulusihteeripalveluiden tuottaminen tulevaisuudessa, ottoasia. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

4. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-31.8.2019. Merkittiin tiedoksi.

5. Oulun kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2019-21. Asia jätettiin pöydälle.

6. Kaupunkistrategian Oulu 2026 toimeenpano, asukkaiden hyvinvoinnin edistämisen

painopisteet. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Alueellisen toimintarahaohjeen päivitys. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Oulun seudun ympäristötoimi -liikelaitoksen johtokunnan investointimäärärahan muutosesitys vuodelle 2019, hiukkasmittalaite. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Yhdyskuntalautakunnan muutosesitys TA 2019; maanhankinnan investoinnit ja käyttötalouden tulot. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Liike- ja toimistotonttien varaaminen Kaakkurissa, NREP Oy. Asia jätettiin pöydälle.

11. Arctic Mayors Forum –verkoston perustamisasiakirjan hyväksyminen Akureyrissa Islannissa 10.10.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Uuden varajäsenen valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Pertti Rautiainen.

13. Haukiputaan Jäähalli Oy:n osakkeet Haukiputaan Ahmoille. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 31.10.2019 Ylivieskassa. Otettiin pois listalta.

15. Valtuustoaloite, Erityislapsiperheiden arjen tukeminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

17. Kaupunginvaltuuston 9.9.2019 kokouksen päätösten täytäntöönpano. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokoukset vuonna 2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset