Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen puheenjohtajatoimikunnalle virallinen status - Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 23.9.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 23.9.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Info: Kulttuuristrategia. Merkittiin tiedoksi.

2. Liike- ja toimistotonttien varaaminen Kaakkurissa, NREP Oy. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Suomen luonnonsuojeluliiton Oulun yhdistys ry:n oikaisuvaatimus kaupunginhallituksen päätöksestä 19.8.2019 § 251. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Kaupunginhallituksen ryhmien puheenjohtajatoimikunnan perustaminen ja jäsenten nimeäminen. Päätösesitys hyväksyttiin. Toimikunnan tehtäviin lisättiin kaupungin johtamisjärjestelmän kehittämisen valmistelu. Samalla päätettiin lakkauttaa johtamisjärjestelmän kehittämistyöryhmä. Ryhmään valittiin seuraavat henkilöt: Puheenjohtaja Kyösti Oikarinen, Juha Huikari varalle Matias Ojalehto, Sami Pikkuaho varalle Jarmo J. Husso, Mikko Raudaskoski varalle Hilkka Haaga, Tuija Pohjola varalle Pirjo Sirviö, Jaana Iso-Hätälä (vpj) varalle Latekoe Lawson Hellu, Jenna Simula varalle Juha Vuorio.

5. Kiinteistöyhtiöiden osakkeiden siirto Haukiputaan Kehitys Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

6. Uuden varajäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösesitys hyväksyttiin. Lisäksi päätettiin, että Matias Ojalehdolle ja Jukka Kolmoselle myönnetään erot maakuntavaltuuston luottamustehtävistä. Edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Valtuustoaloite, Oulun moskeijan toiminnasta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Valtuustoaloite, Vuoropuhelun ja osallistumisen edistäminen aloitteiden valmistelussa. Asia otettiin pois listalta.

9. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset