Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupunginhallituksen päätöksiä 30.9.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 30.9.2019. Virallinen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Infot: Valtion talousarvioesitys 2020 ja alustavat vaikutukset Oulun

talouteen ja toimintaan ja Oulun innovaatioallianssin (OIA) kehittämissuunnitelman toteuttaminen. Merkittiin tiedoksi.

2. Kulttuuristrategia. Päätösesitys hyväksyttiin.

3. Oulun kaupungin toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma v. 2019-21. Päätösehdotus hyväksyttiin. Suunnitelmaan tehtiin useita muutoksia. Tarkka lista muutoksista julkaistaan virallisen pöytäkirjan yhteydessä tiistaina 1.10. iltapäivällä Oulun kaupungin verkkosivuilla.

4. Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointisopimuksen uudistaminen vuosille 2019-2025. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Selvitys Oulun kaupungin jäsenyyksistä eri yhdistyksissä. Merkittiin tiedoksi.

6. Liiketontin varaaminen Oulunportista Perävainion kaupunginosasta, 564-31-52-1, Portinkaarre

1, Oulunsalo Pilot Holding Ky. Päätösehdotus hyväksyttiin.

7. Valtionavustuksen hakeminen Mäntybaana I-hankkeeseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Yhdyskuntalautakunnan muutosesitys TA 2019; maanhankinnan investoinnit ja käyttötalouden

tulot. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Johdon sihteeritehtävien tuottaminen 1.1.2020 alkaen. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Uuden jäsenen valinta teknisten liikelaitosten johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Pekka Karlenius.

11. Uuden jäsenen ja puheenjohtajan valinta Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen

johtokuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, valittiin Jussi Haataja.

12. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät. Merkittiin tiedoksi.

13. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset