Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 28.10.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 28.10.2019. Virallinen kokouspöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

Esityslista osoitteessa

https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/esityslistat-ja-poytakirjat1

1. Info 28.10.2019: Talouden ulkoisen arvioinnin tilannekatsaus. Merkittiin tiedoksi.

2. Terveysliikunnan vaikutusten arvioinnin suunnitelma 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

3. Aiesopimuksen hyväksyminen, Asemanseudun alue. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Maikkulan koulun peruskorjauksen hankeselvityksen tarkistus. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun Lyseon peruskorjauksen hankeselvitys. Asia otettiin pois listalta. Valtuustolle pidetään info asiasta 11.11. kokouksessa. Asia tuodaan päätettäväksi kaupunginhallituksen kokoukseen 12.11.

6. Business Oulu -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2019. Asia jätettiin pöydälle.

7. Oulun -konsernin talouden neljännesvuosiseuranta III/2019. Merkittiin tiedoksi. Lisäksi kaupunginhallitus edellyttää hallintokuntia ja liikelaitoksia toteuttamaan toimenpiteitä, joilla talousarvion ylitystä saa pienennettyä.

8. Keskusvaalilautakunnan ja kaupunginhallituksen käyttötalous- sekä investointiosan

talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Oulun kaupungin Smartum-liikunta- ja kulttuurituen määrärahamuutos 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

10. Oulun Vesi -liikelaitoksen talousarviomuutos vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

11. Oulun kaupungin ja Sendain kaupungin yhteistyösopimus 2020-2025. Päätösehdotus hyväksyttiin.

12. Oulun kaupungin ja Japanin Kanagawan prefektuurin yhteistyösopimus 2020-2025. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Johdon sihteeritehtävien tuottaminen 1.1.2020 alkaen, henkilöstönsiirtosopimus. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Uuden jäsenen valinta maakuntavaltuustoon. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

15. Avustushakemus Pohjanmaan Partiolaisten Myötäpäivät-kaupunkitapahtumaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Valtuustoaloite vaalien ulkomainonnan keskittämisestä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Valtuustoaloite vaalilautakuntien työnjaosta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Valtuustoaloite rakennussuojelun tehostamisesta. Päätösehdotus hyväksyttiin.

19. Hyvinvointilautakunnan, kaupunginhallituksen ja sairaanhoitopiirin hallituksen

yhteisseminaari integraatioselvityksestä 15.10.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20. Kuuden suurimman kaupungin luottamushenkilöjohdon tapaaminen Espoossa 9.-10.1.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin, nimettiin Jukka Kolmonen, Sami Pikkuaho, Juha Vuorio, Mikko Raudaskoski, Latekoe Lawson Hellu, Tuija Pohjola, Juha Hänninen ja Kyösti Oikarinen.

21. Kansainvälisen valoalan verkoston, LUCI:n (Lightning Urban Community International) City Under Microscope -tapahtuma 20.-23.11.2019 Oulussa. Päätösehdotus hyväksyttiin, valtuutettiin kaupunginhallituksen jäsenet sekä valtuuston puheenjohtajisto ja lautakuntien puheenjohtajat osallistumaan tapahtumiin.

22. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

 

23. Lisälista: Myönnetään ero Pirjo Sirviölle maakuntavaltuuston varajäsenyydestä.

 

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset