Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 12.11.

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 12.11.2019. Varsinainen pöytäkirja tulee myöhemmin.

Esityslista

1. Oulun kaupunkiseudun työllisyyskokeilu. Päätösehdotus hyväksyttiin.

2. Aterioiden valmistuksen keskittäminen Oulun Tuotantokeittiölle Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

3. Yhteiskuntavastuu Oulun kaupungin tytäryhtiöissä. Merkittiin tiedoksi.

4. Oulun kaupungin osallistuminen Esko-potilastietojärjestelmän yhtiön perustamiseen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin osallistuminen kuntarahoituksella Oulun Innovaatioallianssin toteuttamiin hankkeisiin, syksyn 2019 hankehaku. Päätösehdotus hyväksyttiin.

6. Hyvinvointipalvelujen lisämäärärahaesitys 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

7. Omavelkaisten takausten myöntäminen Oulun Sivakka Oy:lle. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

8. Asemakaavan ja tonttijaon muutokset 564-2388, Välivainion kaupunginosa (Kesätie 3). Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

9. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - kaupunginhallituksen seminaari 4.12.2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.  

10. Oulun kaupungin ulkoinen arviointi - valtuustoseminaari 27.1.2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

11. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

12. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

13. Oulun Lyseon peruskorjauksen hankeselvitys.

Juha Huikari esitti, että kaupunginhallitus käsittelee hankesuunnitelman saatuaan tietoonsa konsultti Laesterän talouden tasapainottamiseen tähtäävien toimenpide-esitysten kokonaisuuden ja tämän pohjalta voi arvioida lyseohankkeen toiminnalliset ja taloudelliset vaikutukset kouluverkkokonaisuudessa. Ojalehto kannatti Huikarin esitystä.

Äänestettiin. Huikarin esitystä kannattivat Huikari ja Ojalehto (2), alkuperäistä  päätösesitystä Åman-Toivio, Pikkuaho, Husso, Raudaskoski, Haaga, Pohjola, Tiainen, Isohätälä, Lawson Hellu, Simula (10) ja Oikarinen tyhjää (1). Alkuperäinen päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Talousarvio 2020 ja -suunnitelma 2021-2022. Asian käsittely jatkuu ensi maanantaina kaupunginhallituksessa.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset