Päätöksenteko

Oulun kaupungin ylin päättävä toimielin on kaupunginvaltuusto, joka valitaan joka neljäs vuosi pidettävissä kunnallisvaaleissa. Valtuuston päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuudesta huolehtii kaupunginhallitus, joka myös vastaa muun muassa kaupungin hallinnosta ja taloudesta. Lautakunnat ja johtokunnat ovat luottamushenkilöistä koostuvia toimielimiä, joiden alaisuuteen varsinainen Oulun kaupungin palvelutoiminta on järjestetty.

 

Ajankohtaista

< Takaisin

Kaupunginhallituksen päätöksiä 16.12.2019

Tässä ennakkotiedote Oulun kaupunginhallituksen päätöksistä 16.12.2019. Varsinainen pöytäkirja julkaistaan myöhemmin.

 

1. Info 16.12.2019. Oulu 2026 tilannekatsaus. Merkittiin tiedoksi.

2. Oulun maankäytön toteuttamisohjelma 2020–2024. Kaupunginjohtaja otti asian pois listalta.

3. Yleisten alueiden luvattomaan käyttöön puuttumisen toimintamalli. Päätösehdotus hyväksyttiin.

4. Väylä neuvottelutilan peruskorjaus ja CAVE-varustehankinta YYP:n käyttöön, ottoasia. Päätösehdotus hyväksyttiin.

5. Oulun kaupungin kulttuuristrategia 2030. Asia jätettiin pöydälle.

6. Oulun kaupungin talouden seuranta 1.1.-30.11.2019. Merkittiin tiedoksi.

7. Kehittämishankkeiden käyttämättä jääneiden määrärahojen siirto vuodelle 2019. Päätösehdotus hyväksyttiin.

8. Hyvinvointisalkussa vuosina 2016 - 2018 päättyneitä projekteja. Merkittiin tiedoksi.

9. Kaupunkikulttuurisalkussa vuosina 2018 – 2019 päättyneitä projekteja. Merkittiin tieoksi.

10. Työllä hyvinvointia –salkussa 2018 – 1/2019 päättyneiden projektien tulokset. Merkittiin tiedoksi.

11. Hankintaohjelman väliraportti 6/2018 - 6/2019. Merkittiin tiedoksi.

12. Keskusvaalilautakunnan, kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen käyttösuunnitelmat 2020. Päätösehdotus hyväksyttiin.

13. Oikaisuvaatimus, lakimiehen vakinaisen viran täyttäminen. Päätösehdotus hyväksyttiin.

14. Uuden varajäsenen valinta hyvinvointilautakuntaan. Päätösehdotus hyväksyttiin, edelleen kaupunginvaltuustolle.

15. Valtuustoaloite, Vanhusten taksipalvelun jatkaminen Varjakan ja Oulunsalon välillä. Päätösehdotus hyväksyttiin.

16. Valtuustoaloite, Toimintaohjelma lapsiperheköyhyyden torjumiseksi. Päätösehdotus hyväksyttiin.

17. Valtuustoaloite, Asiakaslähtöisyys keskiöön. Päätösehdotus hyväksyttiin.

18. Kaupunginhallitukselle tiedoksi merkittävät asiat. Merkittiin tiedoksi.

19. Kaupunginvaltuuston 2.12.2019 ja 9.12.2019 kokouksien päätösten täytäntöönpanot. Päätösehdotus hyväksyttiin.

20. Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset. Ei otettu.

21. Muutos Oulun kaupungin poistosuunnitelmaan. Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jakolinkki

Esityslistat ja pöytäkirjat

Esityslistat, pöytäkirjat, kuulutukset ja viranhaltijapäätökset julkaistaan osoitteesta http://asiakirjat.ouka.fi.

Sivustolta löytyvät päätöksenteon pöytäkirjat 1.6.2017 alkaen. Pöytäkirjoista on poistettu henkilötietoja sisältävät päätökset. 

Tietopyyntö

Jos haluat käyttöösi julkisen päätöksen, joka ei näy verkkosivuilla, voit tehdä tietopyynnön Oulun kaupungin kirjaamoon (sähköpostiosoite kirjaamo@ouka.fi; postiosoite PL 71, 90015 Oulun kaupunki, p. 08 5584 0636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä (päätöksen kohde, päätöksen ajankohta jne) sekä yhteystiedot, että päätös voidaan toimittaa perille. 

Rakennus- ja yhdyskuntalautakuntien toimielinten pöytäkirjat ovat nähtävillä yleisessä tietoverkossa ainoastaan päätöksiä koskevan muutoksenhakuajan. Tietopyyntöohjeet niiden osalta löytyvät pöytäkirjojen hakusivuilta.  

 

 

Oikopolut

Haku esityslistoista ja pöytäkirjoista

Uusimmat esityslistat ja pöytäkirjat

Valtuusto suorana lähetyksenä

Valtuustovideot

Sidonnaisuusilmoitukset

Viralliset ilmoitukset ja kuulutukset

Viranhaltijapäätökset (asiakirjat.ouka.fi)

Ilmoitukset ja kuulutukset

Oulun kaupungin ilmoitukset ja kuulutukset liitteineen voi lukea osoitteessa ouka.fi/kuulutukset