Vaikuta verkossa


Anna palautteesi kaupungille

Voit antaa palautetta, tehdä ilmoituksia ja toimenpide-ehdotuksia kaikista kaupungin palveluista kaupungin palautejärjestelmällä osoitteessa www.ouka.fi/palaute.

Esimerkiksi toimenpide-ehdotukset, jotka koskevat esimerkiksi liikennemerkkiehdotuksia, hidasteita, meluaitoja tai muita vastaavia asioita, kannattaa toimittaa palautejärjestelmän kautta.

Palautteisiin ja toimenpide-ehdotuksiin pyritään vastaamaan kolmen työpäivän kuluessa.

Joidenkin palveluiden yhteydessä on erillisiä palautelomakkeita ja sähköpostiosoitteita, joiden kautta kyseisen palvelun palautteen voi lähettää.

Kuntalaisaloite

Kunnan asukkaalla on oikeus tehdä kunnalle aloitteita kunnan toimintaa koskevissa asioissa. Lue lisää kuntalaisaloitteesta

Osallistu Oulu - osallistuva budjetointi (osbu)

Osallistuva budjetointi (osbu) on toimintatapa, jossa asukkaat päättävät tietyn rahasumman käytöstä. Oulun kaupunki tukee osallistuvalla budjetoinnilla asukkaiden ehdottamien kaupungin kehittämisideoiden toteuttamista.

Tutustu osallistuvaan budjetointiin