Talouden ja toiminnan kehittäminen - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Talouden ja toiminnan kehittäminen Talouden ja toiminnan kehittäminen

Talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 2010 - 2012

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2009 laajan kehittämisohjelman, jossa edellytetään palvelutuotannon ja palveluiden järjestämisen kehittämistä, omistajapoliittisia linjauksia ja omistajaohjauksen kehittämistä, elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, johtamisjärjestelmän kehittämistä ja työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Tälle sivulle on koottu eri käsittelyvaiheiden materiaalia.

23.8.2010 kaupunginvaltuusto (ks. myös pöytäkirja)

23.2.2010

15.2.2010

11.1.2010
Viranhaltijatyöryhmien esitykset
Kolmekymmentä viranhaltijatyöryhmää on laatinut esityksensä Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelmaan 2010-2012 liittyen. Esitykset julkistettiin 11.1.2010.

Palveluiden järjestämiseen liittyvät esitykset