Talous

Talousarvio 2019

Kaupunginjohtajan esitys Oulun kaupungin talousarvioksi vuodelle 2019.

Talousarviokirja (pdf)

Talousarvion esittelydiat (pdf)

Talousarviotiedote 8.10.2018

 

Taustamateriaali: Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimiva henkilöstö Oulun kaupungissa - nykytilan kartoitus 26.6.2018 (pdf)

 

Oulun kaupungin talousarviot

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset


Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 2010-2012

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2009 laajan kehittämisohjelman, jossa edellytetään palvelutuotannon ja palveluiden järjestämisen kehittämistä, omistajapoliittisia linjauksia ja omistajaohjauksen kehittämistä, elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, johtamisjärjestelmän kehittämistä ja työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi linjaukset 23.8.2010.

Oulun kaupungin hankintaohjelma

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 13.6.2017 uuden hankintaohjelman.

Talousarvion 2019 käsittely

Päätöksenteko vuoden 2019 talousarviosta noudattaa seuraavaa aikataulua:

  • Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 8.10.2018
  • Kaupunginhallituksen budjettiriihi 1.-2.11.2018
  • Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 12.11., 19.11. ja 26.11.2018
  • Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely alkaa 10.12.2018
  • Kaupunginvaltuuston päätökset 17.12.2018

Ajankohtaista

< Takaisin

6Aika on valittu EU:n koheesiopolitiikan 30v. juhlahankkeeksi, Oulu näkyvästi mukana

6Aika-strategia on valittu Suomen kärkihankkeeksi EU:n koheesiopolitiikan 30.juhlavuoteen. Tämä tuo runsaasti kansainvälistä näkyvyyttä kuutoskaupunkien yhteiselle strategialle ja sen hankkeille. Oulussa koordinoidaan kansallista Avoimet innovaatioalustat –hanketta, ja toteutetaan eri teemojen projekteja mm. BusinessOulussa, Oulun kaupungilla, Oulun yliopistossa ja Oulun ammattikorkeakoulussa.  

Avoimet Innovaatioalustat – projekti rakentaa yrityksille kehitysympäristöjä, jotka mahdollistavat yhteiskehittämisen ja lopputuotteistamisen, joka muutoin voisi olla yksittäisten yritysten tavoittamattomissa. Oulussa avoimia innovaatioalustoja luodaan kahden pääteeman ympärille, joita ovat virtuaalikaupunki ja langaton verkko. Kuutoskaupunkien innovaatioalustoihin voi tutustua osoitteessa: www.citybusiness.fi

Erittäin vakuuttavia tuloksia on jo saavutettu esimerkiksi juuri päättyneessä Yliopistosairaalat innovaatioalustana, YSI-hankkeessa.

Kuutoskaupunkien strategiaa toteuttavat Oulu, Espoo, Helsinki, Tampere, Turku ja Vantaa. 6Aika näkyy Suomen ainoana edustajana Euroopan komission viestintäkampanjassa, johon komissio kerää jäsenmaiden huippuhankkeet. 6Aika-strategia tulee lihaksi kehityshankkeissa, joita on jatkuvasti käynnissä noin 30. Hankkeiden aihepiirit vaihtelevat oppimisesta liikkumiseen, kiertotaloudesta terveydenhoitoon ja pelialaan. Kokonaisuuteen kuuluvat myös työllisyyshankkeet.

Katso täältä nyt käynnissä olevat 6Aika-hankkeet

Katso täältä päättyneiden hankkeiden tuloksia

Lisäksi 6Aika on vaikuttanut kaupunkien kehittymiseen kolmella laajamittaisella kärkihankkeella ja niiden osatoteutuksilla: avoimen datan ja rajapintojen kärkihankkeella, avoimen osallisuuden ja asiakkuuden kärkihankkeella sekä avointen innovaatioalustojen kärkihankkeella.

6Aika-strategia on osa Suomen rakennerahasto-ohjelman Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 toteutusta ja samalla osa EU:n Kestävän kaupunkikehittämisen tavoitetta. 6Aika EAKR-hankkeissa rahoittajaviranomainen on Uudenmaan liitto ja ESR-hankkeissa Hämeen ELY-keskus.
 

Koheesiopolitiikka tuo tasapainoa Eurooppaan

 

Koheesiopolitiikka on EU:n alue- ja rakennepolitiikkaa, jolla tavoitellaan parempaa taloudellista, sosiaalista ja alueellista tasapainoa Euroopassa. Ohjelmakaudella 2014–2020 koheesiopolitiikan rahoitus on 351,8 miljardia euroa eli noin kolmannes EU:n budjetista.

Rahoitus jaetaan kolmen päärahaston kautta: Euroopan aluekehitysrahasto (EAKR), Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja koheesiorahasto. Nämä rahastot ovat tärkeä investointiväline toimenpiteissä, jotka tukevat työllisyyttä, innovaatioita, koulutusta, osallisuutta ja siirtymistä vähähiiliseen talouteen.

 

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/talous