Talous

Talousarvio 2019

Oulun kaupungin talousarvio vuodelle 2019 hyväksyttiin kaupunginvaltuustossa 17.12.2018.

 

Oulun kaupungin talousarviot

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset

Katso myös

Talousarvion 2020 käsittely

Päätöksenteko vuoden 2020 talousarviosta noudattaa seuraavaa aikataulua:

 • Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 8.10.2019
 • Kaupunginhallituksen budjettiriihi 31.10.-1.11.2019
 • Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 11.11. ja 18.11.2019
 • Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely alkaa 2.12.2019
 • Kaupunginvaltuuston päätökset 9.12.2019

Ajankohtaista

< Takaisin

Oulun kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017 on julkaistu

Arviointikertomus kertoo jälleen, saiko oululainen mahdollisimman hyvää vastinetta verorahoilleen ja toteutuiko kaupunginvaltuuston tahto kaupungin palveluissa ja toiminnassa sekä olivatko arvioidut palvelut tuloksellisia ja tarkoituksenmukaisia.

Oulun kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2017 kokouksessaan 14.5.2018 ja lähettää sen kaupunginhallitukselle toimenpiteitä varten.

Oululaisten palvelujen arviointi

Tarkastuslautakunnalla oli arvioinnissa yhdeksän kuntalaisten palvelua (sulkeissa arviointinäkökulmat):

 • Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet (kuntalain mukaiset osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuudet, lasten ja nuorten osallisuus, kuntalaisaloitteet)
 • Hoitoon pääsy (terveydenhuollon vastaanottopalvelujen tuloksellisuus)
 • Perusopetus (tuloksellisuuden mittaaminen ja tuloksellisuus)
 • Toimitilojen käytön tehostaminen ja kiinteistökehitys (taloudellisuus ja vaikuttavuus)
 • Oulun Tietotekniikka –liikelaitoksen tuloksellisuus
 • Oulu-Koillismaan pelastusliikelaitoksen tuloksellisuus (taloudellisuus ja tuottavuus, prosessien sujuvuus, laatu ja vaikuttavuus, henkilöstön aikaansaannoskyky)
 • Oulun Kaupunginteatteri Oy (valtuuston tavoitteiden toteutuminen, omistajaohjaus)
 • Kiertokaari Oy (valtuuston tavoitteiden toteutuminen, omistajaohjaus)

Arviointikertomus sisältää jokaisesta palvelusta sekä johtopäätöksiä että tarkastuslautakunnan kannanotot, joihin toimialat, liikelaitokset ja tytäryhtiöt laativat vastaukset kesän aikana. Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle syyskuun kokouksessa lausunnon toimenpiteistä.

Kaupungin talouden arviointi

Kaupungin ja konsernin rahoitusasema kehittyivät positiivisesti vuonna 2017, kun lainakanta pieneni. Kuluvan vuoden talousarviossa ja tulevien vuosien rahoitussuunnitelmissa on jälleen merkittävästi lisälainanottoa. Toteutuessaan maakuntamalliin siirtyminen kasvattaa kaupungin suhteellista velkaantuneisuutta ja heikentää velanhoitokykyä.

Tarkastuslautakunnan mukaan talouden hallinta ja riskien vähentäminen edellyttävät edelleen toimia vuosikatteen tason nostamiseksi sekä vuosikatteen tason ja investointien tason pitämistä keskinäisessä tasapainossa.

Valtuuston kaupungin hallintokunnille ja liikelaitoksille määrittämät sitovat taloustavoitteet toteutuivat poikkeuksen hyvin vuonna 2017. Toiminnallisten tavoitteista toteutui tarkastuslautakunnan arvioinnin mukaan toimialoilla 40-100 % ja liikelaitoksissa n. 70 %. Myös tytäryhteisöjen tulostavoitteet toteutuivat n. 70 %:sesti.

Arviointikertomus on kaupunginvaltuuston esityslistan liitteenä. http://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/kaupunginvaltuusto

Koska Arviointikertomus on kirjoitettu kaupunginvaltuustolle, kaupungin verkkosivuilla on myös tiivistelmä kuntalaisille. https://www.ouka.fi/oulu/paatoksenteko-ja-hallinto/arviointikertomukset

 

Lisätiedot:

lautakunnan puheenjohtaja Marja-Leena Kemppainen 044 2604290
kaupunginreviisori Pirjo Mäkinen 044 7031660

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle ouka.fi/talous