Talous

Talousarvio 2019

Kaupunginjohtajan esitys Oulun kaupungin talousarvioksi vuodelle 2019.

Talousarviokirja (pdf)

Talousarvion esittelydiat (pdf)

Talousarviotiedote 8.10.2018

 

Taustamateriaali: Hallinto- ja asiantuntijatehtävissä toimiva henkilöstö Oulun kaupungissa - nykytilan kartoitus 26.6.2018 (pdf)

 

Oulun kaupungin talousarviot

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset


Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 2010-2012

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2009 laajan kehittämisohjelman, jossa edellytetään palvelutuotannon ja palveluiden järjestämisen kehittämistä, omistajapoliittisia linjauksia ja omistajaohjauksen kehittämistä, elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, johtamisjärjestelmän kehittämistä ja työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi linjaukset 23.8.2010.

Oulun kaupungin hankintaohjelma

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 13.6.2017 uuden hankintaohjelman.

Talousarvion 2019 käsittely

Päätöksenteko vuoden 2019 talousarviosta noudattaa seuraavaa aikataulua:

  • Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 8.10.2018
  • Kaupunginhallituksen budjettiriihi 1.-2.11.2018
  • Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 12.11., 19.11. ja 26.11.2018
  • Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely alkaa 10.12.2018
  • Kaupunginvaltuuston päätökset 17.12.2018

Ajankohtaista

< Takaisin

Tietosuoja-asetus toi muutoksia pöytäkirjojen näkymiseen Oulun kaupungin verkkosivuilla

Oulun kaupungin verkkosivuilta osoitteesta ouka.fi on poistettu kaikki ajankohtaa 1.6.2017 vanhemmat toimielinten pöytäkirjat. Poiston syyt ovat juridiset. Pöytäkirjat jouduttiin poistamaan, koska kuntalaki edellyttää poistamaan pöytäkirjoista henkilötiedot muutoksenhakuajan jälkeen. Koska toukokuussa voimaan astunut tietosuoja-asetus laajensi henkilötiedon käsitettä, oli julkisesta verkosta poistettava nyt myös sellaisia tietoja, jotka ovat aiemmin saaneet olla näkyvillä. 

Henkilötiedoiksi määritellään kaikki sellaiset tiedot, joiden perusteella henkilö voidaan tunnistaa joko suoraan tai välillisesti esimerkiksi yhdistämällä yksittäinen tieto johonkin toiseen tietoon. Henkilö voidaan siis tunnistaa esimerkiksi nimen, henkilötunnuksen, sähköpostiosoitteen tai puhelinnumeron perusteella.

Tietosuoja-asetusta sovelletaan takautuvasti, eli se vaikuttaa myös vanhojen asiakirjojen esillä pitämiseen. Jatkossa pöytäkirjoista poistetaan muutoksenhakuajan päätyttyä ne pykälät, jotka sisältävät henkilötietoja.

Jotta kuntalaisten olisi jatkossakin mahdollisimman vaivatonta saada tietoja asioista ja päätöksistä, jotka ovat julkisia mutta joita ei voi lainsäädännön vuoksi julkaista verkkosivuilla, kehitetään Oulun kaupungin sähköisiin asiakirjoihin kohdistuvaa tietopalvelua.
Tähän liittyvän sähköisen järjestelmän hankinta käynnistyy syksyllä.

Toistaiseksi kuntalaiset saavat tietoa vanhoista päätöksistä esittämällä tietopyynnön kaupungin kirjaamon kautta (kirjaamo(at)ouka.fi, PL 27, 90015 Oulun kaupunki, puh. 08 55840636). Vapaamuotoisessa tietopyynnössä tulee olla tieto tarvittavasta päätöksestä sekä pyytäjän yhteystiedot.

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/talous