Talous

Talousarvio 2018
 

Oulun kaupungin talousarviot

Tilinpäätökset ja toimintakertomukset


Oulun kaupungin talouden ja toiminnan kehittämisohjelma 2010-2012

Oulun kaupunginvaltuusto hyväksyi kesällä 2009 laajan kehittämisohjelman, jossa edellytetään palvelutuotannon ja palveluiden järjestämisen kehittämistä, omistajapoliittisia linjauksia ja omistajaohjauksen kehittämistä, elinkeinopoliittisia toimenpiteitä, johtamisjärjestelmän kehittämistä ja työllisyyttä parantavia toimenpiteitä. Kaupunginvaltuusto hyväksyi linjaukset 23.8.2010.

Oulun kaupungin hankintaohjelma

Oulun kaupunginhallitus hyväksyi 13.6.2017 uuden hankintaohjelman.

Talousarvion 2019 käsittely

Päätöksenteko vuoden 2019 talousarviosta noudattaa seuraavaa aikataulua:

  • Kaupunginjohtajan talousarvioesitys 8.10.
  • Kaupunginhallituksen budjettiriihi 1.-2.11.
  • Kaupunginhallituksen talousarviokäsittely 12.11., 19.11. ja 26.11.
  • Kaupunginvaltuuston talousarviokäsittely alkaa 10.12.
  • Kaupunginvaltuuston päätökset 17.12.

Ajankohtaista

Ennakkotiedote kaupunginhallituksen päätöksistä 27.8.2018

Ennakkotiedote ei ole pöytäkirja. Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistamisen jälkeen kaupungin verkkosivuilla.

Kokous 19/2018

Esityslista

§

Otsikko

Liitteet

     
     

1

Tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2017, vastineet arviointikertomuksen huomioihin

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

2

Asemakaavan ja tonttijaon muutos 564-2305, Limingantullin kaupunginosa (Tyrnäväntie 6 ja 8)

Päätös: Esityksen mukaan

1 kpl

3

Rakennusten ja vuokraoikeuden ostaminen Limingantullista, Ferguson Property Oy

Päätös: Esityksen mukaan

5 kpl

4

Uuden kiinteistötoimitusten uskotun miehen valinta

Päätös: Esityksen mukaan

-

5

Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointifoorumi 11.10.2018 Limingassa

Päätös: Hyvinvointifoorumiin saavat osallistua kaupunginhallituksen jäsenet ja näiden estyessä henkilökohtaiset varajäsenet, valtuuston puheenjohtajisto sekä lautakuntien puheenjohtajat.

-

6

Lauta-, johto- ja toimikuntien sekä viranhaltijoiden päätökset

Päätös: Kaupunginhallituksen puheenjohtaja käytti otto-oikeutta yhdyskuntalautakunnan kokouksessa 14.8.2018 käsiteltyyn pykälään 376: Asemakaava ja asemakaavan muutos sekä tonttijako 564-2267, Oulunsalon kaupunginosa

-

 

Jakolinkki

Lyhytosoite tälle sivulle www.ouka.fi/talous