Tehtävät - Tasa-arvotoimikunta - Päätöksenteko ja hallinto - Oulun kaupunki

Tasa-arvotoimikunnan tehtävät Tasa-arvotoimikunnan tehtävät

Tasa-arvotoimikunnan tehtävät

(Hyväksytty kaupunginhallituksessa 28.10.2014 § 24)

  1. toimii tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvien asioiden valmistelevana toimielimenä
  2. seuraa ja arvioi tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjattujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumista ja tekee yhteistyötä kaupungin eri hallintokuntien kanssa, jotta tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmiin kirjatut tavoitteet ja toimenpiteet toteutuvat mahdollisimman hyvin.
  3. raportoi kaupunginhallitukselle vuosittain ja valtuustolle valtuustokausittain tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmien tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen tilinpäätöksen yhteydessä.
  4. tekee esityksiä ja aloitteita kaupunginhallitukselle tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevista asioista.