Tilintarkastaja Tilintarkastaja

Oulun kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan esityksestä tarjouskilpailun perusteella tilintarkastajan, joka on JHTT-yhteisö. Tilintarkastaja on toiminnassaan riippumaton.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

Kaupunginvaltuusto on valinnut vuosien 2013–2016 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Tiina Lind.