Tilintarkastaja

Oulun kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan esityksestä tarjouskilpailun perusteella tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastaja on toiminnassaan riippumaton.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

Kaupunginvaltuusto on valinnut vuosien 2017-2018 tilintarkastajaksi BDO Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Tiina Lind.