Tilintarkastaja

Oulun kaupunginvaltuusto valitsee hallinnon ja talouden tarkastamista varten tarkastuslautakunnan esityksestä tarjouskilpailun perusteella tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastaja on toiminnassaan riippumaton.

Tilintarkastaja antaa valtuustolle kultakin tilikaudelta tilintarkastuskertomuksen, jossa esitetään tarkastuksen tulokset.

Kaupunginvaltuusto on valinnut vuosien 2021–2023 tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n. Vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Tiina Mikkonen-Brännkärr.