Vammaisneuvosto

Vammaisneuvosto on vammaispalvelulain (3.4.1987/380) 13 §:n tarkoittama Oulun kaupungin ja sen alueella asuvien vammaisten ja pitkäaikaissairaiden, heidän järjestöjensä ja omaistensa yhteistyöelin.

Oulun vammaisneuvosto:

  • Edistää eri tahojen yhteistyötä vammaisia koskevissa kysymyksissä

  • Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden ja tukitoimien toteutumista

  • Seuraa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten näkökulmasta

  • Edistää vammaisten henkilöiden yhdenvertaista osallistumista

  • Edistää rakennetun ympäristön esteettömyyttä

  • Edistää tiedonsaannin saavutettavuutta

  • Tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja vammaisia koskevissa kysymyksissä

  • Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta

  • Käsittelee vammaisille tärkeitä asioita yleisellä tasolla, eikä ota käsiteltäväksi yksittäisen henkilön asiaa

  • Vammaisneuvostolle voi tehdä aloitteita lähettämällä sähköpostia osoitteeseen vammaisneuvosto(at)ouka.fi

 

Vammaisneuvoston toimintasääntö (pdf)

Vammaisneuvoston toimintasääntö (MS Word)

 

 

Tiedote 24.3.2017

Kaupunginhallitus hyväksyi Oulun vammaispoliittisen ohjelman

Oulun kaupunginhallitus on hyväksynyt Oulun vammaisneuvoston laatiman uuden vammaispoliittisen ohjelman (pdfword). Järjestyksessään kolmas vammaispoliittinen ohjelma tulee voimaan vuonna 2017.

Vammaispoliittisen ohjelman tavoitteena on edistää vammaisten oululaisten yhdenvertaisuutta ja tasavertaista osallisuutta yhteiskunnan toimintaan. Ohjelmalla pyritään vaikuttamaan vammaisen henkilön itsemääräämisoikeuden ja omaehtoisen elämän toteutumisen, esteettömän rakennetun ympäristön syntymiseen ja palvelujen saavutettavuuteen.

Vammaispoliittisessa ohjelmassa on kaksi osaa. Ensimmäinen on tekstiosa, jossa kuvataan Oulun kaupungin vammaispolitiikan perusteita ja toteutuksen nykytilaa. Toinen osa on liite (pdfword), johon on koottu konkreettisia toimenpide-ehdotuksia oululaisten vammaisten itsenäisen elämän ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi.

Oulun kaupungin vammaisneuvosto

Lasse Jalonen
puheenjohtaja
p. 0400 125 371 
jalonen.lasse(at)gmail.com

Merja Niemelä
asiantuntijasihteeri
PL 68, 90015 Oulun kaupunki
p. 044 703 1645
vammaisneuvosto(at)ouka.fi

Yhteydenotot mieluiten sähköpostilla!

Kokousajat syksy 2018

(kokousaikoihin voi tulla muutoksia)

tiistai 21.8.2018 klo 9.00

tiistai 11.9. klo 13.00

maanantai 1.10. klo 9.00

perjantai 2.11. klo 12.00

keskiviikko 21.11. klo 12.00

tiistai 11.12. klo 12.00